Antes Belladar

„Guvernére Belladare, proč byla povstalecká infiltrace Reythy tolerována tak dlouho?“
„Já… nerozumím otázce, lorde Vadere.“
„Dovolte mi tedy vyjádřit se jednodušeji.“
„Ugh kch chhhh!“
- Darth Vader a Antes Belladar, poslední rozhovor

Antes Belladar byl člověk z Reythy, bratr Johauny Darkrider a imperiální guvernér.

Historie

Když jeho sestra utekla z domu, zapřísáhl se, že vykompenzuje rodičům všechny ty starosti, a šel studovat zemědělskou univerzitu ve městě Yeere.
V následujících letech získal několik titulů, dostal se do planetární rady a během klonových válek implementoval do rostlinné výroby na planetě četná vylepšení, díky nimž se ještě zvedly výnosy z již tak dost produktivního hospodářství. Po rozkazu 66 a vyhlášení Impéria byl pro nejvyšší kompetentnost jmenován správcem Reythy a kolem roku 5 BBY se stal guvernérem.
Jen několik dní po bitvě o Yavin byla Reytha napadena povstalci, kterým se podařilo rychle zabrat velkou část měst a farem. Guvernér požádal Impérium o pomoc a skutečně ji dostal, nicméně když na planetu dorazil lord Vader osobně, shledal, že za tamní situaci může především guvernérova neschopnost. Pomocí Síly ho uškrtil a jeho armáda pak povstalce relativně jednoduše vypráskala.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License