Antes Belladar

„Guvernére Belladare, proč byla povstalecká infiltrace Reythy tolerována tak dlouho?“
„Já… nerozumím otázce, lorde Vadere.“
„Dovolte mi tedy vyjádřit se jednodušeji.“
„Ugh kch chhhh!“
- Darth Vader a Antes Belladar, poslední rozhovor

Antes Belladar byl člověk z Reythy, mladší bratr Johauny Darkrider a imperiální guvernér.

Historie

Narodil se roku 42 BBY, na venkovském stavení uprostřed polí s podzemnicí olejnou. Chvíli si užíval idylické dětství daleko od rušných měst, ale od sedmi let už musel orat a celkově se podílet na rodinném hospodářství. Když jeho sestra utekla z domu, bylo mu teprve deset, ale zapřísáhl se, že vykompenzuje rodičům všechny ty starosti. Od té doby pracoval zcela neúnavně a ukládal si stranou veškeré kapesné, aby si mohl dovolit studium na zemědělské univerzitě ve městě Yeere.
Sen si splnil, ale ve městě už zůstal, protože tam dostal úžasnou nabídku práce pro tamní akademii věd a mohl domů posílat mnohem víc peněz, než kolik by vydělal pěstováním buráků. V následujících letech získal několik titulů, dostal se do planetární rady a během klonových válek implementoval do rostlinné výroby na planetě četná vylepšení, díky nimž se ještě zvedly výnosy z již tak dost produktivního hospodářství. Po rozkazu 66 a vyhlášení Impéria byl pro nejvyšší kompetentnost jmenován správcem Reythy a kolem roku 5 BBY se stal guvernérem.
Jen několik dní po bitvě o Yavin byla Reytha napadena povstalci, kterým se podařilo rychle zabrat velkou část měst a farem. Guvernér požádal Impérium o pomoc a skutečně ji dostal, nicméně když na planetu dorazil lord Vader osobně, shledal, že za tamní situaci může především guvernérova neschopnost. Pomocí Síly ho uškrtil a jeho armáda pak povstalce relativně jednoduše vypráskala.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License