Annapurna

[„Jo, tak na tu bych bez výbavy vylezl tuze rád.“]
- Frodirr o Annapurně

Annapurna byla Wookiee z Kashyyyku, učednice Komise odborného posouzení rodu. Měla uhrančivě černé oči, nádherně černé chlupy s bílými konečky a rodičům se celkově tuze povedla, ale snažila se toho nezneužívat, což se nedalo říct o její inteligenci a jejích dovednostech s výpočetní technikou. Byla skalní fanynkou Torpéd, ale aktivně fotbal nehrála, a milovala rybí perkelt.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 133 BBY v Tunnatutikanu, přičemž jejím otcem nebyl manžel její matky, nýbrž loupežník Sarkafarcca. Tato skutečnost však nebyla jí ani jejímu papírovému tatínkovi známa, a tak se Annapurna harmonicky začlenila do společnosti a už jako malá sem tam sousedům opravovala počítače. Po vychození základní školy nastoupila na místní dělostřeleckou akademii, kde se chtěla specializovat na spojovacího důstojníka a koordinátora palby, ale studium nedokončila. Z povinných krevních testů před jedním terénním cvičením vyčetla, že vzhledem ke své krevní skupině nemůže být dcerou svého papírového otce, udeřila na matku a po brutální hádce utekla z domova.1
Nějakou dobu přebývala pod vlastnoručně vyrobenou falešnou identitou v Ittummi, načež se začala zajímat o genetiku a historii wookijských rodových linií obecně. Její fascinace tímto tématem došla tak daleko, že začala provádět testy na dobrovolnících a dostala se tak do hledáčku hlavního planetárního spolku genealogů. V roce 51 BBY přijala nabídku stát se jednou z komisařek, odstěhovala se do Okikuti a učila se vše, co by jí jednou mohlo pomoci v budoucím poslání. Její píle byla nezměrná a její povýšení do stavu plnohodnotné komisařky zdržovalo jenom to, jak se opakovaně pokoušela zfalšovat vlastní záznamy a přidat se do některého z urozených rodů. Ač to brala spíš jako vtip a způsob, jak si procvičit praktické schopnosti, její nadřízení to brali moc vážně a její postup odložili i v roce 19 BBY.
Ačkoliv se poslední bitva války klonů odehrávala daleko od Okikuti, její následky se tam dostaly záhy a ona byla ihned pověřena tím, aby společně s několika dalšími ukryla zálohy genetické databáze na místech, kde mohly přečkat očekávanou okupaci.

Občanská válka

Annapurna udělala, co bylo v jejích silách, a několik let se se svou mladší poloviční sestrou Inchuchunnou schovávaly v lesích, ale v roce 10 BBY byly zajaty, očipovány a zapojeny do nucených prací, odkud se dostaly až do Tábora 52. Společně s další spoustou otroků okopávaly kashyyycký chmel a tři týdny po zničení Hvězdy smrti byly zachráněny Kashyyyckým odbojem. Annapurna se ze základny v mlhovině Tyyyn dobrovolně přestěhovala na Jolly Jedie a byla jednou z prvních pacientek, kterým IM-62 odoperovával inhibiční čip. Operace naneštěstí neproběhla úplně hladce a ona strávila nějaký čas v umělém spánku, než se medidroidovi podařilo ošetřit její nervové synapse tak, aby nehrozilo jejich poškození, ale už v srpnu roku 0 ABY byla relativně čilá a zjišťovala, co je kolem ní za pestrou směsku Wookiů. Počítala i s tím, že všechny zájemce podrobí testům, ale protože veškeré posuzování musela bez databáze KOPRu provádět jen na základě zapamatovaných informací, nechtěla s tím spěchat.
Několikrát odmítla pozvání na rande od Yarrina se Shteffanem, kterým sice imponovala její inteligence i krása, ale byli na ni příliš velcí šovinisti, a relativně se sblížila až s Roccem, který se však jejímu nadbíhání dlouho bránil. Protože si spolu ale rozuměli a měl ji rád i Poggo, nakonec se tomu poddal a po kapitánově svatbě začátkem dubna roku 1 ABY se spolu vyspali. Rocco byl také prvním chlupáčem, kterého analyzovala s pomocí Klekipetrovy databáze získané výpravou na Shurr VI, a díky tomu zjistila, že je kapitánův prastrýc. Nechtěl však tuto informaci jakkoliv využívat ani šířit, poprosil ji, aby si to nechala pro sebe, a ona s tím neměla nejmenší problém.
V následujících týdnech se věnovala rekonstrukci databáze a začala pomalu testovat i dobrovolníky z řad posádky, ale záhy taky zjistila, že je těhotná. Nadšeně to oznámila Roccovi, aniž by pochybovala o tom, že to třeba nevezme jako dobrou zprávu, a nebyla zklamaná, takže se záhy oba těšili na potomka a dělali všechno pro to, aby vyrůstal v co nejbezpečnějším prostředí. Annapurna se nadále věnovala studiu pokrevních linií posádky, na třech stěnách své kajuty měla napnuté barevné bavlnky2 a komplexnost toho systému ji fascinovala. Slíbila také Champbaccovi, že diskrétně prověří možnost jeho pokrevní spřízněnosti s kashyyyckou aristokracií, a později se jí povedlo vysvětlit Poggovi, že dostane sourozence.3
V září roku 1 ABY byla kapitánem povolána na Pevnost Boyarr, aby otestovala nedávno zachráněné chlupáče z Mordoru a zjistila, jestli nejsou příbuzní někoho na Jolly Jediovi. Společně s Roccem sedla na Chacharóna a od 20. 9. v jedné z kajut zpracovávala vzorky krve a výpovědi jednotlivých Wookiů. O pár dní později předala Champbaccovi při obědě informaci o tom, že jeho spojení s rodem Chimalli je nejen možné, ale z jejího pohledu i relativně pravděpodobné, a na jeho žádost to rovněž zařadila mezi hromadu jiných tajemství.4 Její práce záhy začala nést svoje ovoce, protože odhalila mimo jiné skutečnost, že Sanccaotce přímo na základně.5
11. 10. jí hned v ranních hodinách začala vrtat hlavou Gymirrova výpověď, že si vybavuje jeden zápas Torpéd, na kterém byl jako dítě, ale který se podle Annapurny rozhodně nekonal. Rozhodla se, že ho navštíví a zkusí to rozlousknout, ale Gymirr, jenž byl ve skutečnosti agentem HydraCorpsu a odchovancem projektu Goliáš, zpanikařil a v zájmu utajení podvratného plánu ji jedním chvatem omráčil. Následně ji v naději, že tím urychlí přesun přítomných na Jolly Jedie, odnesl na ošetřovnu, kde ji kromě běžného personálu prohlédl také Demonbacca. Až Champbacca díky Síle odhalil, že za její bezvědomí může úder do tlakového bodu, což byl první krok v následné divoké posloupnosti událostí, kdy byla základna krátkodobě zamořena boyarritem.
Annapurna celou záležitost prospala a probudila se až když bylo po všem, bez zjevných následků. Její příspěvek k odhalení sabotérů byl následně vyhodnocen jako kritický a ona byla Šošónským králem vyznamenána.

Potenciália

Pokud Rocco po válce skutečně koupí Rok'Pok, půjde do něj s ním, Poggem, Purrinou a klidně i s Turmalinou a jejím dítětem, pokud se ji tedy podaří zachránit.

d20

Soldier 2 / Tech Specialist 5
STR 12 / DEX 10 / CON 10 / INT 18 / WIS 12 / CHA 15
Knowledge (genetics) +16, Computer Use +15, Forgery +15, Knowledge (history, Kashyyyk) +14, Treat Injury +10, Intimidate +8, Profession (genealogist) +8, Repair +8, Gather Information +7, Search +6
Cosmopolitan (Forgery), Dodge, Gunner, Skill Emphasis (Computer Use), Perfect Memory
Instant Mastery (Knowledge (history)), Tech Specialty (Computer Specialist), Expert (Knowledge (genetics))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License