Anna-nana

<„Víš, ty morousi, nesmíš se na ten život dívat tak pesimisticky Vezmi si příklad ze mě, já taky ještě před pár lety nevěděl, kam se vrtnout, a jakmile jsem si našel ženskou, najednou to šlo. A víš ty co? Já ti nějakou seženu. Rande, to ti pomůže, jo, rande… naslepo.“>
[„Ba dum tsss, ty kokote.“]
- devětapadesátiletý Anna-nana a slepý Champbacca1

Anna-nana byl Jawa, jeden z nejlepších mechaniků galaxie a experimentální teoretický fyzik. Byl strašně chytrý a před známými upovídaný, neměl moc morálních zásad a potřeboval neustále něco dělat. Trpěl mírnou kleptomanií, ale dokud se neopil, zvládal se hlídat.

Historie

Narodil se roku 70 BBY na palubě otrokářské lodi, která mířila na Bespin, a už jako malý projevil enormní talent na rozebírání a opravování rozbitých krámů. Prakticky nevnímal, že ho otrokáři i s celou jeho rodinou prodali Huttu Rampovi, pracoval od rána do večera a cvičil si jak prsty, tak mysl. V roce 56 BBY přesto celkem ochotně pomohl Temnému mstiteli tím, že vyřadil většinu bezpečnostních opatření v paláci, a když pak Rampa uhořel, najednou si nebyl jistý, co bude dělat dál. Když se ho Champbacca ptal, čím se mu může odvděčit, projevil Anna-nana zájem podívat se na Tatooine, což pro rytíře Jedi s vlastní stíhačkou nebyl problém. Na domovské planetě Jawů pobyl několik měsíců a dost se toho naučil, ale tamní kultura ho spíš odrazovala a když mu pak začala nadbíhat rozvášněná hraběnka jedné vzdálené síče, která s ním chtěla mít děti, zavolal si zase o odvoz.2
Po návratu do Oblačného města zašel s Champbaccou do Polomina, opil se a vynalezl pro něj generátor kvantové díry. Cestou do jeho bytu, kde chtěl patent postavit, si ještě všiml v kumbále odloženého torza protokolárního droida a vzal ho s sebou s tím, že ho majiteli opraví. Zakrátko nejen zneviditelnil Champbaccův a Shteffanův byt, aniž mu dokázal vysvětlit jak,3 ale také opravil (a vylepšil) droida a přišlo mu logické se tím živit i nadále. Skutečně to tedy zkusil, měl velký úspěch a Brody Brannigan mu dokonce za opravu rádia v poslední vůli odkázal veškerý svůj majetek. Postupně si pilnou prací nejen vydělal slušné peníze, ale získal také srdce jedné z přítomných jawích samiček, s níž měl v roce 40 BBY první z mnoha dětí, dceru. Čím dál víc ho to ale nudilo a měl čím dál méně volného času, v němž si mohl stavět prototypy kde čeho, takže se nakonec rozhodl, že na to kašle.
V roce 33 BBY se nechal zaměstnat jako svobodný opravář droidů a vynálezce pekelných strojů všeho druhu4 u Hutta Zorbo. Moc si tím však nepomohl, protože nedostal potřebný prostor, a během války klonů se musel vypořádat s konkurenčním vědcem, kterého rafinovaně odstranil kryogranátem, jehož pojistku pak nosil jako medailonek na krku.5 Nakonec to vydržel v podstatě jenom proto, že dostával slušně zaplaceno a zároveň měl dost volného času, takže se vynalézání nových hraček mohl věnovat po práci.
Po Huttově smrti v roce 17 BBY a neúspěšných pokusech o jeho vzkříšení odcestoval se ženou i dětmi na Raxus Prime, kde se stal vůdcem menšího klanu a ani jim kvůli tomu nemusel vyhrožovat, že jinak promění celou planetu v mikroskopickou singularitu. Naopak ho pozice někoho, kdo rozhoduje o spoustě důležitých věcí, dost tížila a on s radostí odbíhal k drobným postranním projektům. Jedním z nich bylo například vylepšení procesu výroby rezavé houbovice, která mu tuze chutnala.
Roku 11 BBY se opět setkal s Champbaccou, kterému pomohl sestavit Palpatinův palec a kterému nad lahví houbovice udílel rady do života.
Nakonec se dočkal i vnoučat, například Kimi-runiho, Mika-nany a Zizi-nany, kterých měl občas plné zuby,6 a už pár let před bitvou o Yavin trpěl těžkou senilitou. Přelomu letopočtů se ještě dožil, tři měsíce po bitvě o Yavin předal z lůžka Champbaccovi kontakt na Mari-runiho a 10. 6. ve spánku vydechl naposledy.

d20

Tech Expert 4 / Scoundrel 4
STR 6 / DEX 18 / CON 10 / INT 18 / WIS 14 / CHA 6
Repair +20, Hide +15, Craft (electronics) +15, Computer Use +12, Knowledge (engineering) +12, Knowledge (physics, droids) +10
Gearhead, Skill Emphasis (Repair, Craft (electronics)), Technical Wizard, Kit-Bashing
Inherent Understanding, Instant Mastery (Knowledge (physics)), Hold Together, Tech Specialty (Mastercraft electronics)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License