Anna-nana

<„Víš, ty morousi, nesmíš se na ten život dívat tak pesimisticky Vezmi si příklad ze mě, já taky ještě před pár lety nevěděl, kam se vrtnout, a jakmile jsem si našel ženskou, najednou to šlo. A víš ty co? Já ti nějakou seženu. Rande, to ti pomůže, jo, rande… naslepo.“>
[„Ba dum tsss, ty kokote.“]1
- devětapadesátiletý Anna-nana a slepý Champbacca

Anna-nana byl Jawa, jeden z nejlepších mechaniků galaxie, zejména v oblasti aplikované fyziky.

Historie

Narodil se roku 70 BBY na palubě otrokářské lodi, nějakou dobu žil na Bespinu a pracoval jako otrok pro Hutta Rampu. Když byl tento v roce 56 BBY zabit rytířem Champbaccou, odcestoval Anna-nana na Tatooine, ale vůbec se mu tam nelíbilo2 a už v následujícím roce se ještě rád vrátil do Oblačného města. Tam vynalezl a postavil generátor kvantové díry a vydělával slušné peníze opravou a vylepšováním domácích spotřebičů, díky čemuž získal i srdce jedné z přítomných jawích samiček, s níž měl v roce 40 BBY první z mnoha dětí, dceru.
Někdy po roce 33 BBY se nechal zaměstnat jako svobodný opravář droidů a vynálezce pekelných strojů všeho druhu3 v paláci u Hutta Zorbo. Během války klonů se musel vypořádat s konkurenčním vědcem, kterého rafinovaně odstranil kryogranátem, jehož pojistu pak nosil jako medailonek na krku.4 Po Huttově smrti v roce 17 BBY a neúspěšných pokusech o vzkříšení odcestoval se ženou i dětmi na Raxus Prime, kde se stal vůdcem menšího klanu a kde se o šest let později opět setkal s Champbaccou, kterému pomohl sestavit Palpatinův palec a kterému nad lahví rezavé houbovice udílel rady do života.
Nakonec se dočkal i vnoučat, například Kimi-runiho, Mika-nany a Zizi-nany, kterých měl občas plné zuby,5 ovšem už pár let před bitvou o Yavin trpěl těžkou senilitou. Přelomu letopočtů se ještě dožil, zhruba tři měsíce po bitvě o Yavin předal z lůžka Champbaccovi kontakt na Mari-runiho a o pár dní později zemřel.

d20

Tech Expert 4 / Scoundrel 4
STR 6 / DEX 18 / CON 10 / INT 18 / WIS 14 / CHA 6
Repair +20, Hide +15, Craft (electronics) +15, Computer Use +12, Knowledge (engineering) +12, Knowledge (physics, droids) +10
Gearhead, Skill Emphasis (Repair, Craft (electronics)), Technical Wizard, Kit-Bashing
Inherent Understanding, Instant Mastery (Knowledge (physics)), Hold Together, Tech Specialty (Mastercraft electronics)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License