Anna-nana

Anna-nana byl Jawa, jeden z nejlepších mechaniků galaxie, zejména v oblasti aplikované fyziky.

Historie

Narodil se na palubě otrokářské lodi, nějakou dobu žil na Bespinu a pracoval jako otrok pro Hutta Rampu. Když byl tento v roce 56 BBY zabit rytířem Champbaccou, odcestoval Anna-nana na Tatooine, ale vůbec se mu tam nelíbilo1 a už v následujícím roce se ještě rád vrátil do Oblačného města. Tam vynalezl a postavil generátor kvantové díry a někdy po roce 33 BBY se nechal zaměstnat jako svobodný opravář droidů a vynálezce pekelných strojů všeho druhu2 v paláci u Hutta Zorbo, díky čemuž získal i srdce jedné z přítomných jawích samiček. Jenom se někdy během války klonů musel vypořádat s konkurenčním vědcem, kterého rafinovaně odstranil kryogranátem, jehož pojistu pak nosil jako medailonek na krku3. Po Huttově smrti v roce 17 BBY a neúspěšných pokusech o vzkříšení odcestoval se ženou i dětmi na Raxus Prime, kde se stal vůdcem menšího klanu a kde se o šest let později opět setkal s Champbaccou, kterému pomohl sestavit Palpatinův palec.
Nakonec se dočkal i vnoučat, například Kimi-runiho, Mika-nany a Zizi-nany, kterých měl občas plné zuby4, ovšem už pár let před bitvou o Yavin trpěl těžkou senilitou. Přelomu letopočtů se ještě dožil, zhruba tři měsíce po bitvě o Yavin předal z lůžka Champbaccovi kontakt na Mari-runiho a o pár dní později zemřel.

d20

Tech Expert 4 / Scoundrel 4
STR 6 / DEX 18 / CON 10 / INT 18 / WIS 14 / CHA 6
Repair +20, Hide +15, Craft (electronics) +15, Computer Use +12, Knowledge (engineering) +12, Knowledge (physics, droids) +10
Gearhead, Skill Emphasis (Repair, Craft (electronics)), Technical Wizard, Kit-Bashing
Inherent Understanding, Instant Mastery (Knowledge (physics)), Hold Together, Tech Specialty (Mastercraft electronics)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License