Anhur

Anhur byla zločinecká organizace, impérium založené Huttem Anaradem. Působilo v Huttském prostoru i mimo něj a mocí bylo srovnatelné s tím Jabbovým. Organizace jela v obchodu se zbraněmi, drogami i bílým masem. Měla desítky černých palíren a širokou informační síť, která sbírala kompromitující materiály, kterými se dalo získat mnohé. Policii, soudcům i prokurátorům na světech, kde Anhur působil, chodily měsíčně tučné odměny.
Krom těchto aktivit byl Anhur registrován jako charitativní organizace, která měla několik stipendijních programů pro chudé a nadané děti, investovala do ekologických programů a sponzorovala i mnoho sportovních klubů po celé galaxii. Každou z těchto aktivit používala pro praní špinavých peněz a budování pozitivního PR.

Historie

Anhur byl založen Anaradem v roce 361 BBY a v počátcích byl omezen působením pouze na Nal Hutta a Nar Shaddaa. Jak rostla jeho moc a síla, začal expandovat do dalších částí Huttského prostoru a vydělávat svému pánovi značné peníze.
Opravdu významný skok udělal Anhur poté, co se Anarad roku 198 BBY oženil s Grullou. Spojením vlivu klanu Ramesh a Trinivii se Anhur dostal mimo Huttský prostor a ukousl si i kus vlivu v coruscantském podsvětí.
Roku 13 BBY byla navázána spolupráce s Černým sluncem.
Roku 4 BBY byl Anarad zabit a organizace přišla o své vedení. Dřív než se ale stihla rozložit, vstoupil do hry Deek, který umlčel odpůrce a podřídil organizace své vůli. Zachovala si své jméno, neboť bylo již známé a změna by mohla znervóznit obchodní partnery a klienty. Následující roky si vedla dobře, z větší části udržovala při životě Tetragon.
Roku 0 ABY byl Deekovým zástupcem jmenován jeho bratr Geef.

Členové

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License