Andrej de Royac

Andrej de Royac byl šlechtic z Royacu, agent ISB a politický pozorovatel na Trandoshe. Měl modré oči a už od mládí šedivé vlasy, šlo o málomluvného, vždy pečlivě oholeného melancholika, který nestál o to být ve středu pozornosti, ale chtěl mít přehled a pokud možno i vliv na okolní dění. Měl rád anonymitu uniformy a i v civilu většinou volil oděv, v němž zapadl do davu, uměl jezdit na celé plejádě tvorů a ze zbraní preferoval kopí. Rád se napil kvalitního vína, přičemž upřednostňoval Krokodýlí slzy a nebál se říct nahlas, že jsou mnohem lepší než Meilleur.

Historie

Před rozkazem 66

Andrej se narodil roku 39 BBY na planetě Royac v Korporátním sektoru, ovšem až jako sedmé dítě svého otce, takže jeho vyhlídky na dědění velkého jmění či vlivu v rodové politice byly zanedbatelné. Přestože se na střední škole učil dobře, zajímal se i o politiku mimo domovský sektor a strávil dlouhé týdny studiem inspirativních biografií lorda Babishe, nebylo mu umožněno studovat na univerzitě a zbyla na něj prestižní, ale intelektuálně nepříliš stimulující pozice u palácové kavalérie. Po několika intenzivních hádkách s otcem nastoupil na základní vojenský a později důstojnický výcvik a na začátku války klonů už byl respektovaným důstojníkem, ale ačkoliv se chtěl zapojit a hájit zájmy Republiky, musel zůstat doma a pořádat přehlídky.

Občanská válka

S koncem války klonů se mu začalo blýskat na lepší časy. Díky přímluvě strýce Ayna ho totiž otec nakonec přeci jen pustil k práci v jedné z rodinných firem zabývajících se prodejem šperků a Andrej prokázal, že organizační schopnosti na to má. Hned během prvních měsíců však také uskutečnil kontroverzní krok, kdy využil legalizace otroctví, nakoupil na Mytaranoru několik stovek horníků a nasadil je v drahokamových dolech. Ač jim platil minimální mzdu a ve všech ohledech se k nim choval jako ke svobodným zaměstnancům, začal být zbytkem rodu vnímán jako černá ovce, která jim kazí reputaci benevolentních aristokratů, a zbytek managementu začal konspirovat proti němu.
Andreje to za takových okolností celkem rychle přestalo bavit, podal si přihlášku na imperiální vojenskou akademii na Caridě a díky tomu, že z jeho rodného sektoru mnoho sympatizantů nepřicházelo, dostal obratem nabídku sloužit kontrarozvědce. S výhradami přijal, protože sice nechtěl na nikoho donášet, ale na druhou stranu to byla jasná a těžko odmítnutelná výsada, vzal si zbytkem vedení časově neomezenou dovolenou a v tichosti podstoupil výcvik na Anredo IX. Od roku 15 BBY byl Andrej plnohodnotným agentem a hlásil svým šéfům v ISB novinky z Korporátního sektoru, nicméně nikdy nezískal nic natolik zajímavého, aby se to nedalo vyčíst z výročních zpráv jednotlivých korporátů.
V roce 14 BBY byl přidělen jako politický pozorovatel na Trandoshu, kde měl zajistit příznivý vývoj politické situace a hlásit případná potenciální ohrožení otrokářských operací na Kashyyyku. Oficiálně za to mohla jeho zkušenost s otrokáři, neoficiálně to bylo proto, že všichni výše postavení agenti takto nebezpečné působiště odmítli a nepředpokládali, že na něm někdo vydrží déle než měsíc. Andrej se ale v Hsskhoru rychle zabydlel a díky správné dávce podlézání a vyhrožování ho domorodci nakonec začali vnímat jako někoho, koho nemůžou jen tak odstranit a kdo jim vlastně může být prospěšný. Nejednotnost městských států zpočátku vnímal jako dobrou věc, protože tak Trandoshané nepředstavovali velkou hrozbu pro Impérium, ale postupem času mu začala spíš vadit, neboť je oslabovala až moc, činila je neschopnými porazit sílící Kashyyycký odboj a komplikovala mu práci.
Roku 12 BBY tedy s potěšením sledoval návrat Barakky, o níž toho hodně četl, a po jejím usazení na křesle vrchního náčelníka válečného štábu jí pro její další snažení ochotně slíbil tichou podporu Impéria. Pozorně sledoval, jak nalezením společného nepřítele spojuje často znesvářená města, jak si získává podporu dalších důležitých funkcí a jak se výkonnost trandoshanských lovců ve službách Impéria výrazně zvyšuje. Trochu ho mrzelo, že je většina jejich energie soustředěna zrovna na zotročování, s nímž měl pořád morální problém, ale ospravedlňoval to vyšším dobrem a mírem v galaxii. S rodinou se ale ve zlém rozešel a v dopisování pokračoval jen se strýčkem Aynem, jemuž se v rámci možností svěřoval a jenž jeho postoj chápal.
V roce 5 BBY Andrej se souhlasem sektorového moffa schválil a pomohl zorganizovat nájezd na disidenty v lesích Alaris Prime, kde si osobní účastí při lovu získal respekt přítomných Trandoshanů. Dokonce tam získal několik otroků včetně Turmaliny, které pak ale relativně humánně zaměstnal ve svém sídle na Trandoshe a vlastně je uchránil před mnohem horším osudem.
Od roku 4 BBY se zájmem sledoval Baračiny snahy o definitivní sjednocení všech městských států pod její velení a i když o tom sektorového moffa a další nadřízené informoval, doporučil nezasahovat a naopak to v zájmu splnění otrokářských kvót pro nejrůznější projekty podporovat. Příležitostně se s Barakkou či výše postavenými členy její PogonaCorps setkal a nezapomněl Impériu přihřívat polívčičku.
V roce 0 BBY byl prvním savcem, co Barace blahopřál ke zvolení do funkce, a už se těšil, jak zatočí s odbojem.

d20

Noble 3 / Soldier 2 / Political Advisor 1 / ISB Special Agent 2
STR 10 / DEX 14 / CON 10 / INT 16 / WIS 14 / CHA 16
Bluff +12, Intimidate +12, Computer Use +10, Diplomacy +10, Disguise +10, Gather Information +10, Knowledge (bureaucracy, politics) +10, Sense Motive +10, Appraise +8, Ride +8
Aristocrat's Honor, Headstrong, Mounted Combat, Ride-by Attack, Spirited Charge, Influence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License