Anarad the Hutt

Anarad byl Hutt z klanu Ramesh, obchodník a kriminální lord. Jeho chráněncem, nejlepším přítelem a obchodním partnerem býval Gromba, ale kvůli tragédii se přátelství změnilo v rivalitu na život a na smrt. Mezi jeho nenáviděné nepřátele patřili Wyrrgy a Chlouppek. Když měl náladu, pil absinth a metanový bombarďák od Gharg'atulo'th.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se 22. 2. 413 BBY na Nal Hutta a i když nebyl nejstarším potomkem a v hierarchii klanu tak mohl doufat jen v drobky, jeho intelekt a pohotovost mu pomohly vyšplhat po klanovém žebříčku. Roku 361 BBY dostal část zdrojů klanu a přesunul se na Nar Shaddaa, kde koupil celou budovu a začal dělat business. Roku 199 BBY už byl hlavou klanu a expandoval ve všech odvětvích, ve kterých měl klan Ramesh prsty. Aby z galaxie vyždímal maximum, spojil se s klanem Trinivii, což stvrdil roku 198 BBY sňatkem s Grullou. Grulliným synovcem byl Gromba, kterého Anarad se zájmem sledoval, a když byl dostatečně starý, vzal ho pod svá křídla a začal ho učit řemeslu. I přes jejich věkový rozdíl se stali velmi dobrými přáteli. Mladý Hutt byl v mnoha ohledech šikovnější a úspěšnější, což Anarada motivovalo k inovativním a vynalézavým řešením, jak s Grombou obchodně soupeřit.
Když Gromba v roce 125 BBY získal lukrativní obchod, který chtěl Anarad za každou cenu pro sebe, najal bartocke piráty z Crichsovy skupiny, aby Grombovu jachtu napadli a zdrželi. To Anaradovi umožnilo získat byznys pro sebe.
Roku 124 BBY se mu s Grullou narodil potomek Anurak, kterého zbožňoval a rozmazloval. Naneštěstí trpěl Anurak vrozeným autoimunitním onemocněním a musel brát pravidelně léky. Tato skutečnost byla tajná a nevěděli o ní ani blízcí členové obou klanů. Gromba v té době odhalil, že Anarad byl zodpovědný za útok na jeho jachtu, a naplánoval pomstu.
Roku 123 BBY došlo k Anurakově únosu, který na Grombův příkaz provedl Wookiee Georrggekes. Bohužel pro všechny zúčastněné Anurak nedostal důležité léky, jeho imunitní systém náhle zkolaboval a i když byl záhy navrácen a převezen do nemocnice, během několika dní zemřel. Anaradovi ze žalu přeskočilo a z obou bývalých přátel se stali nepřátelé na život a na smrt. Pomstít se hodlal rovněž drzému Wookiovi, který únos provedl, a všem jeho žijícím příbuzným. Grulla se začala bát o svůj život a Anarada opustila. Spojenectví mezi oběma klany bylo přetnuté.
V roce 80 BBY získal nadvládu nad Oarligem a začal tam budovat svou letní haciendu. Hotový palác zkolaudoval kolem roku 74 BBY a přesunul tam část svých nezákonných činností.
V letech 45-40 BBY jeho obchody velmi často kazili Arrtharuk a jeho syn Wyrrgy. Proto v roce 39 BBY naplánoval Arrtharukovu vraždu a nechal ho otrávit. Gromba však nechal Arrtharukovu smrt prošetřit, zjistil, že za smrt je zodpovědný Anarad, a veškeré informace předal Wyrrgyho bratru Salltrynovi, který začal podnikat kroky, aby se Anaradovi pomstil. Wyrrgyho a Grombovy obchody nadále narušovaly či úplně kazily ty Anaradovy, a tak si Hutt během roku 30 BBY najal vraha Ediho Ponna, aby Wyrrgyho zavraždil. Vražda se ale nepovedla tak, jak měla, a Anarad zuřil.
Roku 39 BBY najal nového majordoma, Sivraka, do paláce na Oarligu. Brzy ho pak jmenoval i správcem svého harému.
Roku 22 BBY se narodila jeho velký investice, Kaily. Geneticky modifikovaná lethanská Twi’lečka, která se měla stát dokonalou sexuální otrokyní. Její matku pak prodal obchodnímu partnerovi jako krmivo pro plemenného rancora a malou holčičku předal svému správci harému Sivrakovi, který ji držel v izolaci v paláci na Oarligu a učil ji absolutní poslušnosti a oddanosti.

Občanská válka

V roce 14 BBY přistál v Anaradově letním paláci Wyrrgy s lodí White Fang, která byla poškozena po potyčce s Impériem. Anarad byl zrovna přítomen, využil situace a bez okolků nařídil Sivrakovi, aby ho i s jeho ženou udal Impériu, za což inkasoval tučnou odměnu. Pak dlouho slavil, protože Wyrrgy se díky tomu ocitl ve vězení Nihlus Hollow a Harrysha putovala do koncentráku.
V roce 13 BBY vydražil Kailyino panenství s Černým sluncem a v následujících letech mu vydělala mnoho kreditů a ztvrdila mnoho obchodů.
V roce 10 BBY nechal sabotovat Chlouppkův závodní kluzák, což mělo za následek chlupáčovu vážnou nehodu, kterou ale nenaštěstí přežil. Uvažoval o sterilizaci Kaily, která začala menstruovat, a převezl ji na Nar Shaddaa.
Ke konci roku vtrhl do Anaradova doupěte na Nar Shaddaa Chlouppek a udělal mu tam z toho kůlničku na dříví. Posekal mu několik stráží a dalšího personálu, těžce zranil samotného Anarada a prchl s tím, že mu ukradl Kaily. Anarad zuřil, vypsal vysokou odměnu za dopadení obou uprchlíků a povýšil přítomného Sivraka na majordoma hlavního sídla na Nar Shaddaa, místo toho předchozího, který Wookie vpustil a byl bez milosti popraven.
Roku 9 BBY přitáhli lovci před Anarada polomrtvého Chlouppka a Kaily, ve které bylo zasazeno semínko vzdorovitosti. Oba je nechal uvěznit ve věznici Duk’zar na Saqqaru a jejich útrapy pak sledoval online na holonetu a dobře se bavil. Do své pokladnice na Nal Hutta nechal uložit Chlouppkův světelný meč.
Když pak z věznice ti dva utekli, poslal po nich opět své lovce, ale zmizeli jak uprchlí vězni, tak všichni lovci, kteří po nich pátrali, a tak se obrnil trpělivostí a vyčkával.
Během ruku 6 BBY mu Chlouppek v přestrojení na objednávku Sifaly z paláce na Nal Hutta ukradl Perlu nicoty i svůj světelný meč, z čehož pak Anarad prodělal infarkt a mrtvici současně. Přežil, ale kul strašlivou pomstu.
Začátkem roku 4 BBY se jednomu z lovců podařilo chytit Wyrrgyho a to byl pro Anarada svátek. Uvěznil Wookie na Oarligu a na své narozeniny jej hodlal veřejně popravit v aréně. Když se pak v jeho žaláři ocitl i Chlouppek, čmuchal levárnu, ale náležitě si to užíval. Naneštěstí se mu do paláce vetřeli i další jejich kumpáni a jeden z nich, Ještěrák, ho 22. 2. rozsekal sekerou v jeho vlastním lóži. Jeho impérium Anhur a zdroje pak spadly do klína Deekovi, který je využíval k podpoře odboje.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License