Anaby

Anaby byla k Síle citlivá lidská žena z Vardosu, rytířka Jedi v posledních dekádách Republiky. Šlo o atraktivní, umělecky zakřivenou blondýnu, která se v boji oháněla modrým světelným mečem, ale její hlavní předností byly kromě jejích předností akademické znalosti a nadání na vyhledávání krystalů kyber.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 50 BBY v ekumenopolis na Vardosu a už jako dítě putovala na Coruscant, kde z ní měli vycvičit rytíře Jedi. V roce 43 BBY navštívila se spolužákem Honndarsem Ilum a až překvapivě snadno tam našla krystal, který ještě na palubě Crucible zasadila do svého nového světelného meče. Dlouho si ji nevybral žádný mistr a vypadalo to, že bude muset být převelena k pomocným sborům, ale v roce 39 BBY zaujala rytířku Maryll a stala se její padawan. S mistryní pak navštívila celou řadu planet a knihoven, učila se od ní praktické způsoby aplikace Síly na neživé předměty a nouze nebyla ani o občasné potyčky. Ukázalo se, že má talent na hledání krystalů kyber, což ale nijak nezneužívala a snažila se o nich naučit co nejvíce. V roce 25 BBY spolu s mistryní navštívily Carlac a našly tam bednu s několika exempláři kyberkrystalové pušky.
V roce 23 BBY splnila Anaby rytířské zkoušky, ale po vlastním učedníkovi se zatím nerozhlížela a vyrazila na cestu po galaxii, během níž sbírala zajímavé střípky informací. Když vypukly klonové války, byla mimo Coruscant a ani později se nijak nezapojila, protože to považovala za malicherné. Nadále cestovala po Vnějším okraji a navštěvovala místa, která dříve pro Řád něco znamenala, v naději, že objeví něco zajímavého.
V roce 19 BBY objevila starou enklávu na měsíci Unkan 2, o níž v chrámových archivech nenašla ani zmínku. Strávila několik měsíců jejím průzkumem a těsně před návratem na Coruscant zachytila zprávu mistra Kenobiho, že Řád padl. Nevěřila svým očím, ale v Síle to cítila jasně, zachovala si chladnou hlavu a zůstala v enklávě, kde měla šanci přežít.

Občanská válka

Starala se o skromnou sbírku holocronů a hledala útěchu v rozhovorech se Silou. Živila se místními chobotnicemi, meditovala a toho, že je na měsíci pohřben Rassilon, si vůbec nevšimla.
Roku 8 BBY ji svou návštěvou překvapil mistr Woallc Con-Denyzz se skupinou mladých jedinců schopných ovládat Sílu. Poznala v nich naději na obnovu Řádu, začala Denyzzovi pomáhat s výcvikem a všem včetně mistra pomohla najít vhodné krystaly do světelných mečů. Moc dobře vnímala, co si o ní myslí Kody-Kann Tonewy, ale zůstala věrná zásadám Řádu a k ničemu nedošlo. Když pak skupina Unkan 2 opouštěla, následovala je na Destiny a přebývala s nimi na Dul'Paku až do chvíle, kdy začátkem roku 7 BBY odhalili zrádce.
V následujícím rychlém sledu událostí navštívila stanici v Nirgorově pásu a byla přítomna šarvátce v Maritomarovo poli. V závěru akce jí spadl na nohu kus stropu a ošklivě ji zranil, ale přežila zranění i následné zasypání v suterénu a nakonec ji i ostatní zachránili Wyrrgy s Deekem.
Její rekonvalescence probíhala v opuštěné enklávě na Miu Leptonis IV, kam se skupina po akci uchýlila. Její první procházky vedly do vytěžených dolů, kde cítila klíčící zárodky kyberů, ale na důkladnou prohlídku neměla čas, protože je dohnala Inkvizice.
V pozdější bitvě poznala svého spolužáka Honndarse a jeho aktuální stav ji hluboce zklamal, ale na rozhovor nedošlo, neboť se začalo šermovat. Natáhla na sebe Sadina, Honndarsova temného učedníka, a několikrát úspěšně uhnula jeho čepeli. Při souboji byla nucena ho zabít, ale podařilo se jí ho před smrtí obrátit zpět ke světlu. Přes drobné úspěchy však byli hrdinové nakonec donuceni vzdát se přesile. Pod dohledem inkvizitora Uzidora byla spolu s ostatními naložena na dreadnought Imperial Fist a poslána do Citadely.
Po cestě však byla loď vytržena z hyperprostoru meteoritickým rojem a poškozena a jim se podařilo uniknout z cel. Pokoušeli se uvolnit poškozený záchranný modul, ale Anaby byla zasažena letící troskou do hlavy, ztratila meč i vědomí a do modulu ji za cenu vlastního zdraví dotáhl až Kody. Modul následně zachránil Deek, který je na Destiny převezl do nemocnice Svatý Un-Atlu na Bor-latos II.
Ani specialistům se ji však nedařilo probrat z kómatu a jedné noci byla diskrétně převezena do tajných částí nemocnice a použita na experimenty k naklonování rasy Massassi. Zemřela bezbolestně 11. 12. 7 BBY, její tělo při následném vyšetřování objevil Voh-Jin a hrdinové ho pohřbili za hotelem, v němž přebývali.

d20

Jedi Sentinel 6 / Jedi Scholar 4
STR 12 / DEX 16 / CON 10 / INT 16 / WIS 12 / CHA 14
See Force +12, Diplomacy +10, Force Stealth +10, Gather Information +10, Knowledge (archeology, history, chemistry, Jedi lore) +10, Move Object +10, Search +10, Affect Mind +8, Craft (lightsaber) +8, Enhance Senses +8, Farseeing +8, Hide +8, Move Silently +8, Sense Motive +8, Listen +6, Spot +6, Treat Injury +6, Tumble +6
Trustworthy, Acrobatic, Aware, Weapon Finesse (lightsaber), Focus, Sharp-Eyed, Skill Emphasis (See Force), Self-Sufficient

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License