amulet Aywen Aisling

Amulet Aywen Aisling byl šperk zhotovený Aywen Aisling na Kashyyyku někdy v době po mandalorianských válkách. Jednalo se o drobný přívěsek sestávající z fialového krystalu seříznutého do osmihranné placky o průměru zhruba tři centimetry a tenkého mosazného rámečku, do nějž byl tento krystal zasazen. Ústřední krystal nebyl čistý ani homogenní, chemicky vzato šlo o drobný kyberový nukleus pokrytý vrstvou uparitu.

Historie

Jednalo se o jeden z mnoha uměleckých předmětů, které vyrobila tehdejší členka rady během svého působení v chrámu Jediů nedaleko Ittummi. Ta při jedné ze svých procházek po bezprostředním okolí akademie narazila na formaci krystalů upari, z nichž část odlomila a později upravila jako šperk. Nějaký čas ho dokonce nosila, ale pak putoval do skladiště, kde zůstal i po její smrti. Při vyklízení chrámu po jeho zrušení byl ve skladišti přehlédnut a zapomenut, načež k sobě v následujících letech lákal katarny a nebyl tak odnesen ani žádným z nemnoha Wookiů, co do akademie zavítali.
V roce 83 BBY ho při svých toulkách po ruinách chrámu našel Champbacca, jenž si ho pověsil kolem krku a později si ho vzal na Coruscant, kde se z něj měl stát rytíř Jedi. Měl ho s sebou i na Ilumu, kam v roce 78 BBY vyrazil pro krystal do světelného meče, a po menších peripetiích vyšlo najevo, že ten se nachází právě v amuletu. Na palubě Crucible ho tedy zakomponoval do svého hlavního meče a přívěsek tak svou ozdobnou funkci ztratil.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License