Amarra

Amarra byla Wookiee z Kashyyyku, manželka náčelníka rraholeckých loupežníků a bývalá kněžka Wirady.

Historie

Amarra se narodila roku 532 BBY v Lurkooro a i když nebyla urozeného původu, dostalo se jí vzdělání a pro svou krásu i mnoho obdivu. Všem nápadníkům ale vytřela zrak tím, že se z ní stala kněžka Wirady a následující roky měla hlavu plnou duchovna.
V roce 473 BBY iniciovala misionářskou cestu do Rraholce, což jí sice všichni vymlouvali, ale nenechala se přesvědčit. Měla skromný doprovod, který ji měl chránit, ale po sotva kilometru v rraholeckém hvozdu je přepadli loupežníci, její druhy obrali do posledního chlupu a ji samotnou vzali až do hlavního ležení.
Tam byla darována Rrumcajsovi, kterému se tuze zalíbila a který se jí začal dvořit. Amarra z toho byla paf, ale nacházela útěchu ve své víře, a protože neměla kam utéct, měla volný pohyb po vesnici. Rrumcajsovy dary na ni nefungovaly, a protože ji domněle nikdo nehlídal, třikrát se pokusila o útěk. Nikdy se jí to nepodařilo, pokaždé dostala dvacet ran bičem a pak jí došlo, že není úplně špatný nápad dát zamilovanému náčelníkovi šanci. O rok později, 21. 12. 472 BBY, se jí z té šance narodil syn Rurrwag. Původně si chtěla skrz Rrumcajse získat dost vlivu k tomu, aby mohla utéct, ale díky Rurrwagovi a tomu, že Rrumcajs ji měl asi fakt rád, své plány přehodnotila, protože jí tam vlastně nic nechybělo a mohla šířit Wiradino slovo tak, jak si prve přála. Nakonec tak přijala svou novou roli manželky náčelníka loupežníků, učila malé loupežníky, ať jsou z nich lotři intelektuálové, a aspoň minimálně ty trhany civilizovala. Kolem roku 40 BBY patřila mezi její žáky i Sarmarra.
V roce 6 BBY se jedné z jejích pravnuček narodil Pirranhacca, zvaný též Cypísek.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti krátce spatřila Rurrwagova vnuka, ale o pokrevním spojení nevěděla. Cypísek s ním odletěl na zkušenou a vše pak pokračovalo jako vždy. Cypísek se vrátil až v prosinci téhož roku, s Demonbaccou a jeho družkou. To už se odhalilo, že je Chlouppek s loupežníky příbuzný, a Amarra hned radostně napekla koláče a kachnomuta. Pak ztracenému pravnukovi vysvětlili černá místa v historii jejich rodiny a že patří do rodu Lotrrandů, odvěkých nepřátel Appachi. Po týdnu pravnuk i s družkou odešli.
Začátkem března došlo k uzavření spojenectví s Šošonským králem, ale Amarru politika moc nezajímala a dál učila ty, kdo chtěli naslouchat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License