Alya

Alya byl klan zámožných a vlivných Bothanů z Kothlisu. Založil ho roku 303 BBY Arman Kay'lya, vlastník společnosti Cognet, a od té doby nabíral na významu i bohatství. Většina členů měla jako každý příkladný Bothan nějaké to napojení na Spynet.

Známí členové rodu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License