Alpheridies

Alpheridies byla planeta v sektoru Farstey v Expanzích. Byla relativně chladná, pokrytá kopci a horami a za svou domovinu ji považovala nejen domorodá rasa, ale i většinová populace Miraluk. Obíhala kolem červeného trpaslíka, neměla přirozené družice a ekonomicky vzato byla zaostalá, ale překvapivě soběstačná.

Historie

Planeta byla dlouho skryta pohledům průzkumníků molekulárním mračnem, takže se domorodá rasa dlouho vyvíjela bez vnějších zásahů. Mrak se však postupně posouval a kolem roku 6700 BBY už planetu dokázaly zaměřit lodě z původní domoviny Miraluk, které prchaly před globálním kataklyzmatem. Migranti se na Alpheridies usadili s požehnáním domácích a v následujících staletích spolu harmonicky soužili.
Později tam vznikl řád Luka Sene, už v době po sithských válkách se Miralukové stali dominantní rasou a měli 90% převahu.
V roce 3996 BBY planetu dobyli Mandaloriané, ale později je vyštípaly republikové síly a místní pak navázali úzkou spolupráci s Řádem Jediů.
Po zbytek éry Republiky poskytovala planeta značné množství učedníků pro Chrám na Coruscantu, s příchodem Impéria přišly těžké represe a planeta byla uvalena do karantény.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License