Algernon de Bray

„Takže, jestli jsem to dobře pochopil, jsem vlastně… tvoje máma?“
- Algernon poté, co mu jeho paní prozradila jeho původ

Algernon de Bray byl mužský klon temné lady Algernnon de Bray, u kterého se povedlo zachovat citlivost k Síle. Byl zrzavý a měl zelené oči, oproti předloze však stárnul dvakrát rychleji a byla mu uměle zvýšena poslušnost.

Historie

Byl vytvořen v laboratoři na palubě lodi Pla'akrat, a to z genetického materiálu, který tamnímu klonovači Kudo Taiovi poskytla samozvaná lady ze Sithu někdy v prvním roce války. Původně z něj chtěla vytvořit pouhou zálohu, do které by v případě smrti přenesla své skvostné vědomí, ale později ji napadlo něco mnohem zvrácenějšího a místo zálohy si nechala vyrobit klon sebe sama, jen s opačným pohlavím, čímž se chtěla zbavit frustrující potřeby hledat vhodného samce do plemenné knihy vlastního rodu.
Kudo Tai musel překonat celou řadu problémů. Zejména tedy s onou změnou pohlaví, která tímhle směrem nebyla tak triviální jako obráceně, ovšem také s tím, že byl objekt klonování citlivý na Sílu, a v neposlední řadě se smrtí zákaznice v roce 14 BBY. Měl však instrukce pokračovat, vytrval a díky zkušenostem s výrobou klona mistra Denyzze po přibližně šesti tisících zmetků se mu v roce 10 BBY povedlo dovést embryo #6988 až k umělému porodu. Subjekt vykazoval relativně normální životní funkce, a tak byl krmen a v adekvátním věku začal s výcvikem na svou budoucí roli.
Dcera a dědička původní zadavatelky se o existenci Algernona dozvěděla rok před bitvou o Yavin a ihned ho zapojila do svého velkolepého plánu na ovládnutí vesmíru pomocí všemocné incestní dynastie. Klon byl převelen do jejích komnat na Dominatrix, kde se často střídal se Sienem a kde ho Císařova ruka naučila, mimo jiné, trochu víc využívat jeho darů v Síle. Taky mu prozradila okolnosti jeho vzniku, čímž mu ještě víc podryla zbytky sebevědomí.

Potenciália

#6988 v podstatě otročil, střídavě se nořil do temné strany Síly a přál si umřít, a dost pravděpodobně se stal jedním z potenciálních otců Algernnon de Bray III.

d20

Soldier 4 / Force Adept 4
STR 12 / DEX 16 / CON 14 / INT 12 / WIS 10 / CHA 16
Fear +8, Force Grip +8, Hide +8, Intimidate +8, Knowledge (Sith lore) +8, Tumble +8, Disguise +6, Illusion +6, Listen +6, Move Silently +6, Ride +6, Jump +5
Great Fortitude, Malevolent, Martial Arts, Rage, Combat Reflexes, Endurance, Stamina, Dodge
Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License