Algernnon de Bray III

Algernnon de Bray, třetí svého jména, byla potomek Algernnon de Bray, druhé svého jména, genetická pokračovatelka dynastie de Bray. Jejím otcem byl Sien, ale kandidátů na tento post bylo více, mezi nimi hlavně Algernon de Bray, kapitán Harko a dle některých tvrzení matky i sám Císař.

Historie

Byla počata v Algernnoniných komnatách na Dominatrix ještě v době, kdy loď hlídkovala na oběžné dráze Miu Leptonis IV, a kataklyzma na Karafutu přežila jen proto, že se Kody-Kann Tonewy a Demonbacca na poslední chvíli rozhodli její matku ušetřit a dát nenarozenému zplozenci pekel šanci.
Třetí Algernnon se narodila na Štědrý den roku 0 ABY na Kompostárně v Nirgorově asteroidovém pásu a svědkem jejího příchodu na svět byl i Champbacca se zlatem, kadidlem, myrhou. Krátce nato byla svěřena do péče Anyi z povstalecké buňky na Jolly Jediovi, přičemž se celá posádka měla zasadit o to, aby z ní nevyrostlo absolutní zlo. Její matka byla následně utracena smrtelnou dávkou azuritu.

Paralelní reality

V paralelním vesmíru se narodila někdy před bitvou o Yavin a roku 15 ABY se na Coruscantu utkala se Simbaccou.1 Souboj oba přežili a on ji pak ještě nějakou dobu prudil nevyžádanou poštou.2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License