Algernnon de Bray III

Algernnon de Bray, třetí svého jména, bude incestní potomek Algernnon de Bray, druhé svého jména, pokračovatelka dynastie de Bray. Zatím se o ní neví vůbec nic, dokonce ani identita otce, kterým mohl být stejně pravděpodobně Algernon de Bray jako Sien. Sama matka pak mezi kandidáty jistě řadila i Císaře, pravděpodobně však nikoliv v jeho přítomnosti.
Pokud se nepřihodí nějaká nehoda, měla by se narodit někdy začátkem roku 1 ABY.

Expandované universum

V paralelním vesmíru se narodila někdy před bitvou o Yavin a roku 15 ABY se na Coruscantu utkala se Simbaccou1. Souboj oba přežili a on ji pak ještě nějakou dobu prudil nevyžádanou poštou2.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License