Alderaan

Alderaan byla civilizovaná planeta v Jádru a stěžejní člen Republiky. Hlavním městem byla Aldera, vládla tam monarchie a šlo o vesměs poklidnou, idylickou planetu obývanou převážně učenci a kulturně smýšlejícími lidmi. Byla hornatá a zemědělství se tam tedy příliš nedařilo, ale pocházely odtamtud modré melouny a některé známé odrůdy bílého vína.

Historie

Alderaan byl poprvé kolonizován lidmi z Coruscantu, a to už kolem roku 27 500 BBY. Tamní civilizace se však rychle dostala do popředí galaktické společnosti a se založením Republiky v ní začala aktivně působit. Většina galaktických konfliktů se Alderaanu vyhnula, jen jednou byl zpustošen Sithy.
Během pánské jízdy se tam stavili Champbacca s Chlouppkem,1 kteří následně skončili druzí v planetární soutěži krásy,2 v roce 20 BBY tam byly na dovolené Jessica Karnis a Joya Brannigan.3 Klonové války jako takové planetu minuly a pouze zaměstnávaly tamní senátory snahami o vyjednání míru, změna režimu však byla pro většinu obyvatelstva nepřijatelná a spousta se jich velmi rychle přidala k povstání.
Roku 14 BBY tam po rozpadu akademie na Miu Leptonis IV zamířili Vooj-tae a Valla Rhake, ale dlouho se nezdrželi.4
V březnu roku 5 BBY tam Wyrrgy s pomocí Chlouppka a dalších kolegů získal Kořen plodnosti.
V roce 0 BBY byla planeta zničena Hvězdou smrti, což vedlo k bitvě o Yavin, změně letopočtu a nástupu značky Meilleur na post galaktické špičky.

Alternativní reality

V zrcadlovém vesmíru nechal Darth Wango Alderaan zničit konvenčním orbitálním bombardováním.5

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License