Alderaan

Alderaan byla civilizovaná planeta v Jádru a stěžejní člen Republiky. Pocházely odtamtud modré melouny.
Někdy během války klonů tam byly na dovolené Jessica Karnis a Joya Brannigan1. Rovněž se tam během pánské jízdy stavili Champbacca s Chlouppkem2, kteří následně skončili druzí v planetární soutěži krásy3.
Roku 15 BBY tam po rozpadu akademie na Miu Leptonis IV zamířili Vooj-tae a Valla Rhake, ale dlouho tam nepobyli4.
V roce 5 BBY tam Wyrrgy s pomocí kolegů získal Kořen plodnosti.
Ačkoliv to byla vesměs poklidná, idylická planeta obývaná převážně učenci a kulturně smýšlejícími lidmi, našli se tam za vlády Impéria i devianti5 a došlo tam minimálně k jednomu nájezdu Zygerrianů6.
V roce 0 BBY byla planeta zničena Hvězdou smrti, což vedlo k bitvě o Yavin a změně letopočtu.

V zrcadlovém vesmíru ji Darth Wango nechal zničit konvenčním orbitálním bombardováním7.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License