Alaris Prime

Alaris Prime byl měsíc plynného obra Alaris v soustavě Kashyyyk. Panovalo tam mírné až tropické klima, většina kontinentů byla hustě zalesněna a obyvatelstvo se nejdřív živilo zemědělstvím a lovem, ale po ukončení první vlny kolonizace přišel rychlý technologický pokrok a z měsíce se stal jeden z předních dodavatelů telekomunikačních technologií do okolních sektorů. V tamních lesích rostly i wroshyry a existovalo hned několik zcela nesprávných teorií o tom, jak se tam dostaly. Žila tam i početná menšina Trandoshanů, kteří neholdovali otrokářství a žili s wookijskými kolonisty v míru, a nejstarší tamní hospodou byla Hlava slimejše.

Nacházela se tam následující města a vesnice:

Historie

Jako první přistál na měsíci druid Kurruchich, a to už někdy kolem roku 4500 BBY. Sílící gravitační stín plynného obra mu ale znemožnil odlet, a tak strávil zbytek života šířením wroshyrů a studiem domácí flóry a fauny.
Měsíc se postupně ve stínu planety úplně ztratil, ale kolem roku 1000 BBY, kdy už byl považován za mýtus, se situace začala obracet a někdy krátce před rokem 59 BBY ho již senzory mnohem modernějších lodí normálně zachytily. Wookiové z Kashyyyku okamžitě požádali senát o práva ke kolonizaci a dostali je. Jako první však přistála Obchodní federace, která povolení nedostala, a kolem roku 39 BBY z toho byl krátký konflikt, v němž bojovali někteří významní Wookiové své doby, například Rocco, Shoran a Zymm, kterým pomáhal i rytíř Jedi Champbacca. Ti federační kolonisty vyhnali a na dlouhá desetiletí byl na měsíčku absolutní klid, kterého kolonie využila k rychlému technologickému pokroku.
Během klonových válek tam Republika vyráběla decimátory, nové obléhací zbraně, což přilákalo pozornost generála Sev'rance Tann. Ta v bleskovém útoku ukradla aktivační kódy k prototypům a zmizela, nicméně ještě před koncem války byly škody opraveny a měsíc byl jedním z předních dodavatelů senzorické, komunikační a výpočetní techniky.
S nástupem Impéria přišly těžké časy, protože prakticky ustal obchod a tamní továrny i farmy musely pracovat pro nový režim, ale obyvatelstvo zůstalo neočipované. V tamních lesích se ukrývali někteří přeživší disidenti z Coruscantu, mezi něž chtěla zapadnout i Merumeccu, ale nepodařilo se jí to a pouze tam poslala svoji matku Kerberru a kolegy od senátní gardy.
V roce 14 BBY se tam po příletu v mafiánské káře chvíli ukrývali Chambacca a Sagwen Aisling,1 která ho tam učila vidět skrz Sílu.
Pět let před bitvou o Yavin byl s pomocí lovců z Trandoshi uspořádán zátah na disidenty a většina jich byla následně nuceně nasazena ve fabrikách a na farmách.
Po zničení první Hvězdy smrti byli tamní kolonisté násilně odváděni na práci při stavbě té druhé. Snažil se proti tomu bojovat i kashyyycký odboj v čele s Šošonským králem, kterému se tři týdny po bitvě o Yavin podařilo zachránit várku kolonistů před očipováním a zotročením. Část těchto kolonistů se následně přesunula na palubu Jolly Jedie a posílila povstaleckou buňku kapitána Křupky.

Rodáci:

Významní obyvatelé:

Potenciália

Ještě později se tam možná Champbacca stavil znovu a Banana Brannigan si tam pod jeho dohledem stavěla světelný meč z trosek decimátoru.2
Právě tam pak také nejspíš vybudoval svoje plážové letovisko Hutt Graballa, jakmile dostal od Champbaccy potřebné finanční zdroje.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License