Alaghieri Ferron

Alaghieri Ferron byl devaronianský lupič gentleman, který bohatým bral a na chudé sice sral, ale nevybíral si je za své cíle.
Po nastolení Impéria se zachoval dost odvážně a přidal se k odboji hned v jeho počátcích. Poměrně rychle se vypracoval na vrchol a měl přístup k mnoha tajným informacím.
Doma měl krásnou ženu a malého syna Danteho.

Bohužel pro něj byl roku 9 BBY polapen imperiální rozvědkou a umístěn do Rancor River.
Odboj naplánoval vysvobození, ale najatá skupina ho nedokázala zachránit a Kody-Kann Tonewy nedokázal vyslyšet Alaghierovo přání, aby jej zabil, neb tušil, že po strastiplném mučení jej Impérium zlomí.
O několik měsíců později byla devaroninská odbojová buňka za pomocí informací, které z něj Impérium získalo, rozprášena a jeho jméno začalo být zatracováno.
Po zničení buňky byl popraven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License