Akyra Tokuso

„Osud se naplnil Wyrrggurrlhuku(sic). Temnotu v budoucnu vidím, zlé časy přijdou, řád bude smeten a ty ušetřen. Máš v sobě velký potenciál, ale oni ho nikdy neobjeví! Pokud nebudeš chtít a nepřijde čas! Co se z tebe má stát? Prostý obchodník? Jedi nebo Sith? Ukáže až čas!“1
- proroctví Akyry Tokuso

Akyra Tokuso byla mistryně Řádu Jediů, která se narodila kolem roku 150 BBY. Známá také jako Stařena či Beldam, nejen proto, že pocházela z dlouhověké rasy, ale také kvůli vzácné genetické vadě, kvůli které už ve dvaceti vypadala jak mumie.

Historie

Její původ je opředen záhadami, ale byla podrobena výcviku na rytíře Jedi a úspěšně jej dokončila.
Někdy před rokem 130 BBY získala Maskovač Síly. Talisman začal ovlivňovat její mysl a díky němu začala mít vize, ve kterých viděla jistého Wookie, Wyrrgyho, který měl v budoucnu ten talisman vlastnit. Za neznámých okolností předala talisman i s proroctvím o tom, že mu jednou někdo zachrání život, Grombovi a v roce 111 BBY ji Síla zavedla na Kashyyyk. Tam spatřila Wookie ze svých vizí na vlastní oči, když ho během křtin šmírovala, načež se vrátila na Coruscant.
Za zdmi Chrámu vycvičila minimálně jednoho žáka, jímž byl Woallc Con-Denyzz. Řád opustila záhy, protože jí to sama Síla řekla, a našla svůj nový domov na měsíčku Vib 3, kde žila v dobrovolném exilu v souznění s přírodou. Roku 75 BBY ucítila v Síle něco velkého a zanedlouho stál u jejího příbytku Wookiee Chlouppek s ochrnutým Wyrrgym. Snažila se je odehnat, ale Chlouppek ji uprosil, aby se Wyrrgyho pokusila vyléčit. Akyra nakonec kývla, že to zkusí, ale neslibovala žádné zázraky. Léčba byla dlouhá a náročná a zahrnovala mimo jiné dlouhé koupele v šedém bahně2. Chlouppek nějakou dobu zůstal, ale pak musel odletět a ona zůstala se svým pacientem sama. Wyrrgyho divoký a nijak necvičený potenciál v Síle ji lákal, vzpomněla si na proroctví a pomalu s ním začala vést dialogy o Síle a jejich místě ve vesmíru.
Léčba trvala několik let, Chlouppek je navštěvoval tak často, jak jen to šlo, ale většinu času tam byli jen oni. Během jejich samoty se mu Stařena svěřila, že ví o jeho nadání, a nabídla mu, že mu může pomoci jeho dar rozdmýchat k velikosti. Wyrrgy stejně neměl co jiného dělat, a tak souhlasil a začal se učit způsobům Síly.
Beldam na něj měla velký vliv. Bývala sice členka Řádu Jediů, ale uznávala střední cestu, původní učení Whillů, a i on přijal tuto filosofii. Neučila jej žádnou bojovou techniku, ale naučil se mnohé o Síle a i manipulaci s ní. Začínal se pomalu léčit a prosil Akyru, aby Chlouppkovi o jejich výcviku neříkala.
Roku 71 BBY se Wyrrgy úplně uzdravil, v doprovodu Chlouppka ji opustil a již nikdy jej neviděla.

Její další osud není znám.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License