Akyra Tokuso

„Stáří k nám nebylo přívětivé, co?“
„Jo… stáří.“
„No, hlavně, že se máme stále rádi.“
- Akyra Tokuso se dívá s Pontakem Molsenym poprvé společně do zrcadla.

Akyra Tokuso byla mistryně Řádu Jediů, která ale v pozdějším životě uznávala střední cestu, původní učení Whillů. Pocházela z tajuplné dlouhověké rasy a trpěla syndromem předčasného stárnutí, kvůli kterému už ve dvaceti vypadala jako mumie. Byla to nezávislá žena schopná velkého sebeobětování.

Historie

Narodila se roku 190 BBY na Avalinoru, ale už v raném věku se dostala do civilizovaného vesmíru a byla podrobena výcviku na rytíře Jedi. Byla nadaná v Silovém léčitelství a kvůli její vrozené nemoci předčasného stárnutí brzy vypadala starší než mistr Yoda. Díky Síle se ale udržovala ve formě a fyzicky na tom byla spíš nadprůměrně.
Roku 184 BBY našla při tradičním výletě na Ilumu svůj krystal a sestrojila si světelný meč se zelenou čepelí. Udělala to však jen proto, že to vyžadovaly osnovy, a jakmile složila rytířské zkoušky, zase jej rozebrala a více nesložila.
Od roku 163 BBY se začala zajímat o filosofii Whillů, kterou začala studovat. Jejich pohled na život a na Sílu jí byl blízký a při svých cestách po galaxii a chrámech Whillů získala vzácný talisman. Od chvíle, co se ho dotkla, se jí začaly zjevovat vize, ve kterých viděla Hutta, který dával talisman kolem krku masivního Wookie. Síla jí říkala, že tento Wookiee má před sebou velké věci, a chtěla, aby tomu šla naproti.
V roce 157 BBY přijala za svého padawana Woallca Con-Denyzze.
Roku 140 BBY byla vizemi Síly dohnána k opuštění Řádu, jejího padawana převzal Darmal Ublan a ona později toho roku narazila na Hutta Grombu. Síla ji kopla, že on je ten Hutt z jejích vizí, a předala mu talisman i s proroctvím o tom, že mu jednou Wookiee zachrání život a talisman bude jeho odměna. Opustila Grombu, bezcílně bloudila galaxií a svým léčitelstvím pomáhala tam, kde bylo třeba. Během této etapy jejího života dostala přezdívku Stařena a na mnoha světech přešly příběhy s Akyrou do místního folkloru. V roce 127 BBY našla svůj nový domov na měsíčku Vib 3, kde žila v dobrovolném exilu v souznění s přírodou.
Svou loď schovala do jeskyně, ve které si vybudovala skrytý domov. Při kontaktu s místními domorodými Vibladony pomohla zachránit život syna jejich krále, když se Silou postarala o otok mozku, který si přivodil pádem z kudlankosaura. Tím si získala jejich důvěru, a dokonce se jí dostalo pocty navštívit jejich tajné město. O svých zážitcích s nimi a jejich kultuře psala knihu a Vibladoni ji dokonce vzali do svých posvátných jeskyní, kde se nacházelo tajuplné léčivé bahno. Aryka cíitila z bahna silnou koncentraci Síly a nakonec zjistila, že na dně jeskyně, hluboko pod vrstvou bahna, odpočívá obrovský krystal kyber, který byl příčinou léčivých účinků onoho bahna.
Od roku 103 BBY začala žít v domě nedaleko od jeskyně, kam ale často chodila, aby tam psala a uchovávala své knihy. Starala se také o svou zahrádku a výměnou za dřevo na zimu léčila místní komunitu Vibladonů. Ti jí říkali Beldam a těšila se u nich veliké úctě.
Roku 75 BBY ucítila v Síle něco velkého a zanedlouho stáli u jejího příbytku dva Wookiové, Chlouppek s ochrnutým Wyrrgym. Snažila se je odehnat, ale Chlouppek ji uprosil, aby se Wyrrgyho pokusila vyléčit. Akyra poznala talisman na jeho krku, který před lety dala Grombovi, a nakonec kývla, že to zkusí. Léčba byla dlouhá a náročná a zahrnovala mimo jiné dlouhé koupele v šedém bahně.1 Wyrrgy byl prokazatelně citlivý k Síle, ale v jeho divokém a nijak necvičeném potenciálu spatřovala Akyra na rozdíl od jeho bratrance nebezpečí. Přišlo jí nezodpovědné nechat ho Silové růst jako dříví v lese a začala ho učit, aby svůj dar dokázal ovládat.
Léčba trvala několik let a během nich učila Wyrrgyho způsobům Síly a měla na něj velký vliv, co se vidění světa a života týče, takže i on brzy přijal filosofii Whillů. Naučila ho mnohé o Síle i manipulaci s ní, ale jen nebojové techniky. Wyrrgy se začínal pomalu léčit a na jeho žádost zůstalo jejich studium Síly tajemstvím i před Chlouppkem.
Roku 71 BBY se Wyrrgy úplně uzdravil a když si pro něj Chlouppek přiletěl, nechala si od něj jako odměnu za uzdravení neuzdravitelného udělat novou střechu a pak už se jen rozloučili. Loučení se obešlo bez slz, Akyra byla ráda, že pacient je zdráv, a viděla před ním zářnou, i když klikatou a kamenitou budoucnost.
V roce 64 BBY zabloudil na Vib 3 Pontak Molseny, slepý houslista, který si ve městě snažil pouličním hraním vydělat na jídlo a jízdenku z měsíce. Akyra se s ním střetla náhodou a Pontak jí okamžitě učaroval a ona se do něj zamilovala. Stále ctila pravidla Řádu na celibát, ale hodlala mladíkovi aspoň nějak pomoct. Nabídla mu nocleh, uvařila mu perkelt podle Chlouppkova receptu a dojímala se Pontakovou hrou při západu slunce. Do rána se jí myšlenky rozležely v hlavě, rozhodla se mu pomoct se zrakem a začala s léčivými procedurami.
Hojení očí trvalo dlouho, trávili spolu spoustu času a když ji jednoho dne náhle políbil a pověděl jí o svých citech, rozklepala se jí kolena a celibát vzal zasvé. Následující měsíce se cítila jako v sedmém nebi, ale naneštěstí v ní začala hryzat pochybnost, zda by ji měl Pontak stejně rád, kdyby se mu vrátil jeho zrak a viděl ji takovou, jaká ve skutečnosti je. Tato pochybnost způsobila, že léčebný proces lehce sabotovala, aby trval co nejdéle, a doufala, že pokud spolu stáví pár let lásky, tak ji pak nezavrhne, až ji uvidí na vlastní oči.
V roce 58 BBY se Akyře narodila dcera, které dala s Pontakem jméno Aryka. Zdědila její citlivost k Síle a Akyra ji tak už odmala vychovávala k zodpovědnosti, vštěpovala jí smysl pro spravedlnost a snažila se z ní s otcem vychovat slušnou dívku. S tím šel ruku v ruce výcvik v ovládnutí jejích schopností a i když nebyla zastánkyně používání světelného meče, poslechla dceřino volání Síly, když v roce 42 BBY našla v posvátných jeskyních svůj krystal a pomohla jí se sestrojením vlastního světelného meče a učila ji i šermu.
Když v roce 22 BBY začaly klonové války, snažila se udržet co nejnižší profil, aby si jich nikdo nevšímal, což se ale moc nepozdávalo Aryce, která procházela složitým obdobím, utekla z domova a vydala se ke hvězdám. Akyra se následující roky snažila nešílet strachem o svou dceru a fungovat jako dřív, ale ulevilo se jí až v roce 19 BBY, kdy se Aryka s omluvou vrátila domů.
Roku 14 BBY se Akyra konečně rozkývala k tomu, aby Pontakovi plně vyléčila jeho zrak, a on ji po čtyřiceti letech společného soužití kupodivu neopustil. Našel si pár nových přátel mezi Vibladony, z čehož měla Akyra velkou radost, a nadále žili šťastně a spokojeně.
Roku 7 BBY si pro Akyru na kudlanksaurovi přijel Zok'Tuk, který sháněl pomoc pro Olvara Fondru, lidského chlapce, jenž se zranil nedaleko posvátné jeskyně. Protože na tom byl bledě a přesun do města by nejspíš nepřežil, vzali ho Zok’Tuk, Akyra a Aryka do jeskyně, položili ho do léčivého bahna a Akyra začala kouzlit. O pár hodin později měla hotovo, nechala Zok’Tuka, ať s chlapcem odletí do města, a s dcerou se unavená vydala domů.
O pár týdnů později se dozvěděla, že ačkoliv Olvar během léčivého rituálu ztratil vědomí, pamatoval si ze svého zážitku dost na to, aby to vzbudilo zvědavost lidí z města a dokonce upoutalo pozornost IDNRA. To se vůbec nelíbilo Vibladonům, kteří byli odhodláni bránit procesí invalidů ve vstupu do kouzelné jeskyně.
Akyra se stala spojkou mezi lidmi a Vibladony, aby se předešlo případným konfliktům. Zabránila lidem v courání po posvátných územích a raději je začala léčit ve městě, díky čemuž se stala hlavní podezřelou pro vyšetřující tým IDNRA.
Roku 4 BBY Akyra zaznamenala příchod společnosti Cordia na měsíc. Sledovala, jak společnost v lidech rozdmýchává hamižnost a závist vůči Vibladonům, na jejichž území se nacházela bohatá naleziště nerostných surovin.
V roce 1 BBY zemřel Pontak věkem. Akyra byla ráda za život, který spolu prožili, a pohřbila ho v lesíku za domem.
Roku 0 BBY začala společnost se souhlasem mnoha lidí pronikat na území Vibladonů a ti po několika ignorovaných výstrahách podnikli útok, který stál Cordii a moho místních lidí, kteří se u ní nechali zaměstnat, životy. Akyra a Aryka se snažily konflikt deeskalovat, ale bez výsledku. Během jednoho z vyjednávání došlo ke krvavému konfliktu, při kterém byly Akyra s Arykou nuceny použít Sílu. Jejich schopností si všimli ozbrojenci Cordie, imperiální důstojníci a vojáci pod velením IDNRA. Velení IDNRA vyhodnotilo rodinu Tokuso jako potenciálně nebezpečné jedince vládnoucí Silou a povolalo si na pomoc inkviziční sekci 9, aby se o rodinu postarala.
Začátkem roku 1 ABY byly Akyra s Arykou cestou domů z malin napadeny inkvizitory. Aryce se podařilo uniknout, ale Akyra skončila v poutech a byla převezena na Vib 2, kde byla vržena do vazby. Vyslýchaly ji Rinoei a Ronaji Zhim, ale nic kloudného z ní nedostaly, a tak byla 13. 4. 1 ABY v tichosti popravena.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License