Akademická kniha hříchů

[„Super, tak já vám to podepíšu a načneme dvojku, ne?“]
- velmistr Champbacca poté, co byl autorkou nucen si spis přečíst

Akademická kniha hříchů byl unikátní spis přestupků proti školnímu řádu, který během svého působení v enklávě na Miu Leptonis IV vypracovala Nina Michaelis.

Historie

Ačkoliv školnice zvažovala jeho založení už v době, kdy enklávu řídila Sev'rance Tann, neviděla v tom tenkrát smysl a vést ho začala až se změnou vedení v prvním roce války klonů. Některé události doplňovala i obrázky či grafy a chovala bláhovou naději, že se tím dovolá kázeňského řešení nevalné morálky studenstva, zejména Vojty, nicméně docílila jenom toho, že si velmistr objednal další díl. Toto pokračování však nikdy nevzniklo, neboť měla Nina v té době moc práce se svým synem.
Champbacca se opakovaným čtením a občas dokonce veřejným předčítáním toho prvního náramně bavil až do konce roku 15 BBY, kdy přišel o oči. Během evakuace enklávy v prvních dnech roku 14 BBY pak na profesorských záchodech zůstal nehlídaný a při poslední kontrole pastí se ho zmocnil Vojta. Vzal ho s sebou na Jolly Jedie, schoval ho v jedné z LAAT a doufal, že ho někdy stihne dočíst, ale protože zanedlouho odletěl, nikdy se k tomu nedostal.
V dubnu roku 0 ABY ho při svém průzkumu vrakoviště objevila Gurrka, která si ho odnesla do své kajuty a po večerech si z něj četla. O rok později si po knize posteskl kapitán Simbacca a Panchah, která mu chtěla udělat radost, se rozhodla ji najít. Společně s Lizzie a Cypískem rozjeli velkou pátrací akci, na jejímž konci jim ji Gurrka ukázala a došlo díky tomu k založení Bratrstva raketometu, jehož zakládající členové přísahali s rukou na deskách knihy, že jsou připraveni ke každé špatnosti.1
V následujících měsících ji společně četli a stala se jim nevyčerpatelnou studnicí inspirace.

Výběr ze zaprotokolovaných událostí

22 BBY

 • obalení jednoho ze studentů toaletním papírem, což vyústilo v šok Fosh, že se v enklávě nachází mumie2
 • sabotáž poučné prezentace filmu o slušném chování3
 • propašování nahrávacího zařízení do sprch za účelem získání necudných materiálů s hraběnkou de Royarc a jejich distribuce4
 • organizace hazardu a vydělávání na něm u příležitosti neshod mistryně Karnis se slečnou Brannigan5

21 BBY

 • přebarvení velmistrova syna na zeleno a následný poplach6
 • nedbalé zacházení se sponkovačkou, které skončilo penetrací Peelovy ruky7
 • nezvládnutý a rozhodně nepovolený chov mravenců8
 • zločinné spiknutí za účelem zmáčení školnice vodou ze kbelíku nade dveřmi9
 • vyvolávání anarchie během absence vychovatelky10

20 BBY

 • neomluvitelný morální exces slečny Brannigan při školní besídce11
 • instalace sledovacího zařízení do plyšových zvířátek za účelem šmírování části profesorského sboru ve chvílích osobního volna a rovněž rušení nočního klidu touto částí profesorského sboru12

19 BBY

 • rušení obědvajícího dozoru nelegálně drženou pyrotechnikou
 • šíření poplašných a zcela falešných zpráv13
 • neoprávněná manipulace s reproduktory před prezentací14
 • opakované Simbaccovy noční nájezdy na zbytky v kuchyni, včetně jednoho, kdy se pokoušel vymluvit na náměsíčnost15
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License