Akademická kniha hříchů

[„Super, tak já vám to podepíšu a načneme dvojku, ne?]“
- velmistr Champbacca poté, co byl autorkou nucen si spis přečíst

Akademická kniha hříchů byl unikátní spis všech přestupků proti školnímu řádu, který za léta existence enklávy na Miu Leptonis IV vypracovala Nina Michaelis. Chovala bláhovou naději, že se tím dovolá kázeňského řešení nevalné morálky studenstva, zejména Vojty, nicméně docílila jenom toho, že si velmistr objednal další díl a opakovaným čtením toho prvního se po večerech náramně bavil.
Jakožto relikvie velké sentimentální hodnoty byla kniha při evakuaci enklávy uložena na bezpečném místě na palubě Jolly Jedie.

Obsahoval mimo jiné protokoly následujících událostí, některé i s obrázky a grafy:

 • 22 BBY
  • obalení jednoho ze studentů toaletním papírem, což vyústilo v šok Fosh, že se v enklávě nachází mumie1
  • sabotáž poučné prezentace filmu o slušném chování2
  • propašování nahrávacího zařízení do sprch za účelem získání necudných materiálů s hraběnkou de Royarc a jejich distribuce3
  • organizace hazardu a vydělávání na něm u příležitosti neshod mistryně Karnis se slečnou Brannigan4
 • 21 BBY
  • přebarvení velmistrova syna na zeleno a následný poplach5
  • nedbalé zacházení se sponkovačkou, které skončilo penetrací Peelovy ruky6
  • nezvládnutý a rozhodně nepovolený chov mravenců7
  • zločinné spiknutí za účelem zmáčení školnice vodou ze kbelíku nade dveřmi8
  • vyvolávání anarchie během absence vychovatelky9
 • 20 BBY
  • neomluvitelný morální exces slečny Brannigan při školní besídce10
  • instalace sledovacího zařízení do plyšových zvířátek za účelem šmírování části profesorského sboru ve chvílích osobního volna a rovněž rušení nočního klidu touto částí profesorského sboru11
 • 19 BBY
  • vyrušení školnice způsobené sprostou dezinformací12

(tento seznam pravděpodobně nikdy nebude kompletní)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License