Aisling

Aisling, ve starších zdrojích Aislynn, byl rod k Síle citlivějších Miraluk z Alphereidies. Zakladatelkou byla Aywen, rytířka Jedi a řemeslnice z chudé rodiny, která se vypracovala až na členku rady kashyyycké enklávy a navzdory kodexu otěhotněla. Rod to nebyl nijak oficiální a prakticky žádný z členů neměl ponětí, že je článkem v dlouhé pokrevní linii.
Příjmení se často předávalo i z matky na dítě, neboť u Miraluk nebyla příjmení povinná a někteří otcové jej neměli.

Známí členové rodu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License