airuruba

Airuruba, v překladu květ věčného utrpení, byla halucinogenní rostlina z Kashyyyku. Byla to liána velmi podobná ayahuasce, ale s dramaticky odlišnými účinky: způsobovala děsivé halucinace, potlačovala vyšší mozkové funkce a sebekontrolu a vyvolávala zuřivé běsnění.

Historie

Demonbacca po koláčcích z jejích květů vyvraždil svoji rodinu, Lukks jimi o Vánocích roku 1 BBY nadopoval několik otroků v Táboře 52 a moc dobře se s kolegy pobavil.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License