airlock

Airlock byla technologie, která umožňovala průchod mezi dvěma prostředími s různým atmosferickým tlakem, aniž by bylo kterékoliv z prostředí nějak výrazně ovlivněno. K nalezení bylo například na vesmírných lodích a stanicích, kde se jednalo o komoru umožňující po vyrovnání tlaků vystoupit do vesmírného prostoru nebo naopak.

Historie

Technologie byla využívána už před rozšířením mezihvězdného cestování, na letadlech, ponorkách a podobně.
Svého času to byla Deekova nejoblíbenější část vesmírných lodí, kterou velice rád řešil problémy. Ještě nadšenější postoj k ní zaujímala pirátská banda Rudí raubíří.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License