Agler

Agler byl republikový venator pod velením kapitána Vairana, vlajková loď svazu pěti bitevníků generála Con-Denyzze. Součástí jeho posádky byl průzkumný tým Tango-12.

Historie

Loď opustila loděnice na Allanteenu 6 až v posledním roce války klonů a okamžitě byla přidělena jako vlajková loď generálu Con-Denyzzovi, který s ní a celým svazem hlídal obchodní trasy ve Středním pásu. Agler, Enley, Yures a další dva bitevníky pak svými kanóny přispívaly k udržení obchodního života v galaxii, ale účastnily se i pozemní operace při osvobozování Kampperelanu.
V době, kdy přišly zprávy o invazi separatistů na Kashyyyk, byla malá flotila zrovna v sousedství sektoru Mytaranor, generál rozhodl o rozdělení svazu a jmenovaná trojice vyrazila do soustavy Kashyyyk. Přestože lodě dorazily jako první, Agler vesmírnou bitvu přežil, vysadil Wyrrgyho a jeho klony a svými výsadkáři později podpořil obranu Kachirha.
Když přišel rozkaz 66, přijímal zrovna generál na můstku hlášení od Čmuchala, ale tomu se navzdory momentu překvapení nepodařilo ho rychle zabít. Uprchl do ventilačních šachet, cestou posekal další hromadu klonů svým mečem a rozhodně se neplánoval vzdát. Kapitán se ho později pokusil vylákat z úkrytu na zajatou rytířku Karnis, ale ta se osvobodila a situace tak byla ještě horší. Agler pak byl evakuován a zničen zbytkem flotily.
Než vybuchl, mistra i rytířku tajně zachránil výsadek v mafiánském vznášedle.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License