Adreg Lokaas

Adreg Lokaas byl lidský pašerák.

Historie

Narodil se neznámo kdy a kde, v dospělosti se dal na pašování a jeho revírem se stalo okolí Tatooine.
V roce 30 BBY tam zhatil plán vraha Edi Ponna, kterého si najal Anarad Hutt k zavraždění Wyrrgyho. Chlupáč mu za to slíbil, že mu kdykoliv přijde na pomoc, pokud by se ocitl v nesnázích.
Roku 27 BBY ho dal Wyrrgy dohromady s pašerákem Hnntarrem a rozjeli spolu zakázky pro Republiku.
Krátce po vydání rozkazu 66 a přeměně Republiky v Impérium se sešli v Modré ústřici na Nar Shaddaa, aby projednali budoucnost pod novým režimem.
Roku 7 BBY mu Wyrrgy nabídl, aby se podílel na chodu jeho společnosti Tetragon, a Adreg neodmítl.
Od roku 4 BBY dál mu asi dost přibylo pracovních povinností, protože Wyrrgy se usadil na planetě Atalay a na řízení firmy neměl čas, a to ani po roce 0 ABY, kdy byl z planety vyštípán Xor-Sawou a byl v kómatu svěřen Kanrymu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License