Adreg Lokaas

Adreg Lokaas byl lidský pašerák, který se pohyboval kolem Tatooine.
V roce 30 BBY tam zhatil plán vraha Edi Ponna, kterého si najal Anarad Hutt k zavraždění Wyrrgyho. Chlupáč mu za to slíbil, že mu kdykoliv přijde na pomoc, pokud by se ocitl v nesnázích.
Roku 27 BBY ho dal Wyrrgy dohromady s pašerákem Hnntarrem a rozjeli spolu zakázky pro Republiku.
Roku 7 BBY mu Wyrrgy nabídl, aby se podílel na chodu jeho společnosti Tetragon, a Adreg neodmítl.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License