Adian Sedeho

Adian Sedeho byla Lorrdianka a dětská láska Kody-Kanna Tonewyho. Za pomoc lorrdskému odboji dostali domácí vězení pod pohružkou smrti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License