Adian Sedeho

Adian Sedeho byla Lorrdianka, dětská láska Kody-Kanna Tonewyho.

Historie

Narodila se roku 31 BBY na Lorrdu a už odmala se přátelila se sousedovic kluky Rodym, Kodym a Pacclem. S kluky vyrůstala a dětskou láskou se jí stal právě Kody, se kterým si představovala svou budoucnost.
To bylo otřeseno roku 16 BBY, kdy byl Kody odveden do imperiální akademie a následující roky o něm neslyšela. Roku 13 BBY se Kody objevil u jejího prahu. Pověděla mu o tom, že jeho rodiče byli zatčeni a odvlečeni neznámo kam Rodym a že Pacclo je členem lorrdského odboje.
Roku 12 BBY ji Kody opustil, aby se přidal k odboji, a zpřetrhal s ní jakýkoliv kontakt. Obrečela to, ale brzy se s tím srovnala.
Roku 10 BBY se u ní opět objevil Kody a hledal útěchu v těžkých časech. Poskytla mu přístřeší, ale sousedé si Kodyho všimli a nahlásili jej imperiálům. Z obklíčení domu vyvázl jen s pomocí Pacca, ale ji nechal za sebou a ona byla za napomáhání odboji odsouzena rokem nucených prací a doživotním domácím vězením.
Její další osud je neznámý, ale určitě žila i kolem roku 1 ABY a za celou tu dobu už s Kodym v kontaktu nebyla.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License