Aarnyrra

Aarnyrra byla Wookiee z Kashyyyku, matka Frodirra, neteř Leenncaany a Naraasirry.
Narodila se kolem roku 110 BBY do jedné z vedlejších větví rodu Malrys, v roce 34 BBY si vzala Bearra a v jeho nepřítomnosti zútulňovala jejich společné bydlení v Lurkooro. Během imperiální okupace se společně s manželem skrývala v Zemi stínů, v roce 11 BBY se jim tam narodil syn a o šest let později zemřela při přestřelce s otrokáři.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License