6 Proti 6

6 proti 6: 7 BBY

Kdo se zúčastnil: Wyrrgy, Kody-Kann Tonewy, Pacclo Piccazso, Voh-Jin Sanseator Misto, Anaby, Woallc Con-Denyzz, Honndars, Sadin Sax, Nizza, Uzidor, Luc-Nan, Zothar Hanak, Chlouppek, Ještěrka, Deek
Místo dění: Střední okraj, sektor Chommell, Miu Leptonis IV

Stručný děj:
Skupina se skrývala ve staré Enklávě. Wyrrgyho loď byla pod stromovou klenbou pár kilometrů bokem. Anaby se oklepávala ze zranění a ostatní pokračovali v tréninku. Náhle se Denyzz zarazil praštěn Silou. Pocítil temnotu, která se blížila. Bylo však pozdě.
Než se Pacclovi z informací na senzorech podařilo zjistit, že na oběžné dráze je ISD Nightsky, do několika minut bylo okolí Enklávy obklíčeno Imperiály.

3.4. 7 BBY

07:00 nad Enklávou zuřila dramaticky bouře. Kolem vchodu se rozmistilo pět AT-ST, dva AT-AT a tři TX-225. Kolem nich byl pluk stormtrooperů, kteří po jednotkách vbíhali do útrob Enklávy.
07:15 Mistr Denyzz věděl, že jsou v pasti a společně s ostatními bojoval o každý metr v podzemních chodbách. Bohužel nevěděl o tajném tunelu mezi Enklávou a městem Fogsmeade, kterým by mohli utéct.
07:40 dvě jednotky stormtrooperů padly, než se jim podařilo prosekat ven a když spatřili, co všechno na ně venku čekalo, tušili, že není cesty zpět. Mistr Denyzz se už nechtěl vrátit zpět do okovů a naplno odhalil sílu svých iluzí.
07:45 jednotky Impéria bojovaly s neexistujícími nepřátely, zhmotněnými nočními můramy a nepopsatelnými děsy. Honndars dal rozkaz k útoku, ale stormtroopeři toho nebyli schopni, a tak se musel osobně angažovat on i Nizza, Luc-Nan, Hanak, Uzidor a Sadin.
07:47 Denyzz se svými učni se málem dostal z obklíčení, ale byli zatlačeni zpět doprostřed palouku útočícími Inkvizitory.
Honndars zaútočil na Denyzze a dal příkaz, aby se zbytek postaral o ostatní.
Luc-Nan zastoupil cestu Pacclovi, který spěchal mistrovi na pomoc a jeho krátký výcvik byl postaven před nelehkou zkoušku.
Kody reagoval bleskově a z boku napadl Uzidora, který měl v úmyslu napadnout Anaby.
Anaby upoutala pozornost Sadina, který byl živený hněvem, ale i když se jí v nastalém souboji na meče pokoušel zabít, rytířka se jej snažila neustále nechat prozřít a osvobodit se ze spárů Temné strany Síly a i se zraněnou nohou se dokázala efektivně bránit.
Wyrrgy vyzval k souboji, pod maskou skrývajícího tvář, Hanaka, který výzvu přijal.
Na Voh-Jina zbyla ta nejhorší povinnost, postavit se Nizze, která na něj se zuřivým křikem zaútočila.
07:50 Luc-Nan padl mrtvý k zemi Pacclovo mečem, ale on sám měl problém udržet se na nohou z vyčerpání a ze záchvatu astma sotva lapal po dechu.
Uzidor schytal od Kodyho několik zásahů, ale ani jeden nebyl smrtelný a nakonec Uzidor soupeři uťal pravou ruku i s mečem a Silou jej zvedl ze země a škrtil, dokud neztratil vědomí.
Pro Hanaka představoval Wyrrgy výzvu a chlupáč dokonce téměř celý souboj vyhrál, když nečekaně zabodl inkvizitorovi svůj ryyk do stehna, ale otupěn Temnou stranou Síly a adrenalinem Hanak na zranění nehleděl a jako odplatu jedním sekem přeťal Wyrrgyho masku a posílá ho umírajícího k zemi.
Voh-Jin se navzdory všem očekávání prokázak jako neobyčejný šermíř a z domýšlivé Nizzi nadělal fašírku a vrhl se na Hanaka.
Anaby byla zahnána do kouta a byla nucena vést smrtelný zásah proti Sadinovi. Probodla jej a umírajícího jej něžně uložila k zemi. V jeho posledním nádechu spatřila v jeho očích, že se smířil se svým údělem a se Silou a že jeho duše našla klid. Anaby se přesunula k Uzidorovi, který se chystal zadupat do země dusícího se Paccla.
08:00 Honndars s Denyzzem předváděli Silový orchestr na jehož konci odhalili svá nechráněná místa a oba na ně bez rozmyslu udeřili. Oba dva si tím však uštědřili život beroucí zásah a sesulií se k zemi.
08:02 Poslední ozvěny iluzí, které celou dobu zaměstnávali Imperiální jednotky se vytratili a zbývající rebelové najednou neměli jinou možnost, než se vzdát.
08:04 Na kolenou, uprostřed palouku, byli spoutáni a netušili, jaký bude jejich další osud. Z tmy Enklávy na světlo vyběhly dvě pro ně neznámé postavy, wookiee Chlouppek a barabel Regid, kteří vyslyšeli Wyrrgyho poslední zprávu, aby přiletěli.
Když spatřili, co se tu odehrálo a proti čemu stojí, oba zvedli ruce nad hlavu a vzdali se.
08:05 Oba noví vězni byli spoutáni vedle ostatních. Měli štěstí, protože je Imperiálové nepovažovali za komplice ostatních a navíc Chlouppka nepoznala malá Algernnon, která Hanaka doprovázela.
08:10 Přeživší Inkvizitoři dali příkaz posbírat mrtvé a pokyn k odletu. Umírajícího Wyrrgyho zavelel Hanak nechat trpět na místě a vzal Chlouppka s Regidem, naložil je do svého raketoplánu a odlétěl s nimi z planety.
Kody, Pacclo, Voh-Jin a Anaby byli přepraveni na dreadnought Imperial Fist v doprovodu Uzidora.

Regida s Chlouppkem Hanak odvezl na Kessel, kde je zanechal jako otroky v pracovním táboře a vrátil se ke svým povinnostem.
Pacclo, Kody, Anaby a Voh-Jin byli zavřeni v celách na palubě Imperial Fist a jejich cílovou destinací se má stát Citadela.
Deek byl celou tu dobu na své lodi a připravoval ji k odletu za prací a díky tomu nejen, že přežil celou bitvu, ale ani o ní nevěděl. Že není něco v pořádku zjistil až tehdy, když Wyrrgy neodpověděl na jeho volání a on se podíval na nebe a spatřil na orbitě zřetelné ISD Nightsky. Obezřetně a co nejrychleji se přesunul k Enklávě, kde našel v rozmočeném bahně ležícího Wyrrgyho a kus od něj i mrtvého mistra Denyzze. Denyzz nejevil známky života, ale Wyrrgy ještě stále trochu dýchal. Obě dvě těla ihned naložil a zamířil do Fogsmeade.
Na lodi neměl vybavení na záchranu jeho života a bál se, že pokud se zde zdrží, že je oba Imperiálové dopadnou.
V docích nechává za úplatu Wyrrgyho zmrazit v karbonitu, aby přežil cestu, a vydal se na Bor-latos II, kde se nacházela prestižní nemocnice Svatý Un-Atlu, mimo vliv Impéria, ve které doufal, že Wyrrgymu zachrání život.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License