6 proti 6

6 proti 6: 3. 4. 7 BBY
Kdo se zúčastnil: Anaby, Deek, Honndars, Chlouppek, Ještěrka, Kody-Kann Tonewy, Luc-Nan, Nizza, Pacclo Piccazso, Sadin Sax, Uzidor, Voh-Jin Sanseator Misto, Woallc Con-Denyzz, Wyrrgy, Zothar Hanak
Místo dění: Střední okraj, sektor Chommell, soustava Tenengara, Miu Leptonis IV

Úvod do děje

Skupina se po předchozích událostech skrývala před Inkvizicí ve staré enklávě, kam se dostali na palubě Destiny. Ta parkovala v džungli, pod stromovou klenbou pár kilometrů bokem. Anaby se oklepávala ze zranění a ostatní pokračovali v tréninku. Náhle Denyzze varovala Síla. Pocítil temnotu, která se blížila, ovšem na další útěk už bylo pozdě.
Než se Pacclovi z informací na senzorech podařilo zjistit, že na oběžné dráze je ISD Nightsky, bylo okolí enklávy obklíčeno imperiály.

Detaily

3. 4. 7 BBY

07:00 Nad enklávou zuřila dramaticky bouře. Kolem zavaleného vchodu, v němž si skupina odházela provizorní průchod, se rozmístilo pět AT-ST, dva AT-AT a tři TX-225, to vše pod velením Jeckla Nommoda. Kolem nich byl pluk stormtrooperů, kteří po jednotkách vbíhali do útrob enklávy.
07:15 Mistr Denyzz věděl, že jsou v pasti, a společně s ostatními bojoval o každý metr v podzemních chodbách. Bohužel nevěděl o tajném tunelu a železnicí mezi enklávou a Zeleným lampionem, kam by mohli utéct.
07:40 Dvě jednotky stormtrooperů padly, než se jim podařilo prosekat se ven, a když spatřili, co všechno na ně venku čeká, tušili, že není cesty zpět. Mistr Denyzz se už nechtěl vrátit zpět do okovů a naplno odhalil sílu svých iluzí. Těžká technika na povrchu získala několik cílů a začala po nich pálit.
07:45 Jednotky Impéria bojovaly s neexistujícími nepřáteli, zhmotněnými nočními můrami a nepopsatelnými děsy. Honndars dal rozkaz k útoku, ale stormtroopeři toho nebyli schopni, a tak se musel osobně angažovat on i Nizza, Luc-Nan, Hanak, Uzidor a Sadin.
07:47 Denyzz se svými učni se málem dostal z obklíčení, ale byli zatlačeni zpět doprostřed palouku útočícími inkvizitory.
Honndars zaútočil na Denyzze a dal příkaz, aby se zbytek postaral o ostatní. Všiml si, že je v davu i jeho bývalá spolužačka Anaby, ale nestála mu ani za pár slov; ji jeho nynější stav rovněž značně zklamal.
Luc-Nan zastoupil cestu Pacclovi, který spěchal mistrovi na pomoc, a jeho krátký výcvik byl postaven před nelehkou zkoušku.
Kody, který se do bitvy zapojil s mírným zpožděním, protože měl ve Fogsmeade rande s jednou tanečnicí, reagoval bleskově a z boku napadl Uzidora, který měl v úmyslu napadnout Anaby.
Anaby upoutala pozornost Sadina, který byl živený hněvem, ale i když se ji v nastalém souboji na meče pokoušel zabít, rytířka se jej snažila neustále nechat prozřít, osvobodit se ze spárů temné strany Síly a i se zraněnou nohou se dokázala efektivně bránit.
Wyrrgy vyzval k souboji maskovaného Hanaka, který výzvu přijal.
Na Voh-Jina zbyla ta nejhorší povinnost, postavit se Nizze, která na něj se zuřivým křikem zaútočila.
07:50 Luc-Nan padl mrtvý k zemi Pacclovým mečem, ale on sám měl problém udržet se na nohou z vyčerpání a kvůli záchvatu astma sotva lapal po dechu.
Uzidor schytal od Kodyho několik zásahů, ale ani jeden nebyl smrtelný a nakonec Uzidor soupeři uťal pravou ruku i s mečem. Silou jej zvedl ze země a škrtil, dokud neztratil vědomí.
Pro Hanaka představoval Wyrrgy výzvu a chlupáč dokonce téměř celý souboj vyhrál, když nečekaně zabodl inkvizitorovi svůj ryyk do stehna, ale otupěn temnou stranou Síly a adrenalinem Hanak na zranění nehleděl. Jedním sekem přeťal Wyrrgyho masku a poslal ho umírajícího k zemi.
Voh-Jin se navzdory všem očekávání prokázal jako neobyčejný šermíř, z domýšlivé Nizzy nadělal fašírku a vrhl se na Hanaka.
Anaby byla zahnána do kouta a byla nucena vést smrtelný zásah proti Sadinovi. Probodla jej a umírajícího jej něžně uložila k zemi. V jeho posledním nádechu spatřila v jeho očích, že se smířil se svým údělem a se Silou a že jeho duše našla klid. Anaby se přesunula k Uzidorovi, který se chystal zadupat do země dusícího se Paccla.
08:00 Honndars s Denyzzem předváděli Silový orchestr, na jehož konci odhalili svá nechráněná místa a oba na ně bez rozmyslu udeřili. Oba dva si tím však uštědřili život beroucí zásah a sesuli se k zemi.
08:02 Poslední ozvěny iluzí, které celou dobu zaměstnávaly imperiální jednotky, se vytratily a zbývající rebelové najednou neměli jinou možnost než se vzdát.
08:04 Na kolenou, uprostřed palouku, byli spoutáni a netušili, jaký bude jejich další osud. Ze tmy enklávy na světlo vyběhly dvě pro ně neznámé postavy, Wookiee Chlouppek a Barabel Regid, kteří vyslyšeli Wyrrgyho poslední zprávu, aby přiletěli. Když ti dva spatřili, co se tu odehrálo a proti čemu stojí, oba zvedli ruce nad hlavu a vzdali se.
08:05 Oba noví vězni byli spoutáni vedle ostatních. Měli štěstí, protože je imperiálové nepovažovali za komplice ostatních a protože Algernnon, která by Chlouppka pravděpodobně poznala, byla příliš zaměstnaná kocháním se mrtvolami a pliváním na tělo svého otce.
08:10 Přeživší inkvizitoři dali příkaz posbírat své mrtvé a jejich meče a připravit se k odletu. Umírajícího Wyrrgyho rozhodl Hanak nechat trpět na místě a vzal Chlouppka s Regidem, naložil je do svého raketoplánu a odletěl s nimi z planety. Kody, Pacclo, Voh-Jin a Anaby byli přepraveni na dreadnought Imperial Fist v doprovodu Uzidora.

Regida s Chlouppkem Hanak odvezl na Kessel, kde je zanechal jako otroky v pracovním táboře, a vrátil se ke svým povinnostem.
Pacclo, Kody, Anaby a Voh-Jin byli zavřeni v celách na palubě Imperial Fist a jejich cílovou destinací se měla stát Citadela.
Deek byl celou tu dobu na své lodi a připravoval ji k odletu za prací a díky tomu nejen přežil celou bitvu, ale ani o ní nevěděl. Že není něco v pořádku, zjistil až tehdy, když Wyrrgy neodpověděl na jeho volání a on se podíval na nebe a spatřil na orbitě zřetelné ISD Nightsky. Obezřetně a co nejrychleji se přesunul k enklávě, kde našel v rozmočeném bahně ležícího Wyrrgyho a kus od něj i mrtvého mistra Denyzze. Denyzz nejevil známky života, ale Wyrrgy ještě stále trochu dýchal. Obě dvě těla ihned naložil a zamířil do Fogsmeade.
Na lodi neměl vybavení na záchranu jeho života a bál se, že pokud se zde zdrží, že je oba imperiálové dopadnou. V docích tedy nechal za úplatu Wyrrgyho zmrazit v karbonitu, aby přežil cestu, a jakmile vykonal jeho možná poslední přání a pohřbil Denyzze, vydal se na Bor-latos II. Tam se nacházela prestižní nemocnice Svatý Un-Atlu, mimo vliv Impéria, ve které doufal, že Wyrrgymu zachrání život.

Následky

Smrt inkvizitora Honndarse a ztráty v jeho sekci způsobily organizační změny v rámci celé Inkvizice. Původní Honndarsova sekce již nebyla obnovována a druhá, kterou dosud vedla Miranda Lenico, byla podřízena Algernnon de Bray. Ta totiž prolezla ruiny staré enklávy, dala si dohromady několik vizí, co jí tam Síla promítla, a přesvědčila Císaře, aby ji nad tou mokrou koulí nechal vyčkávat na návrat dalších proradných uživatelů Síly.
Během několika málo dní se na oběžné dráze objevil její křižník Dominatrix a rovněž zahynul Envii Laasaen, kterého na povrchu vycítila a nechala si ho doručit svými vojáky.
O několik let později začal vybavení padlých stormtrooperů sbírat, opravovat a prodávat malý Rou D'Rixx.
Pár týdnů po bitvě o Yavin navštívili enklávu Banana Brannigan, Emily, Kody a Moz'Gojo, kteří v ní nalezli pozůstatky bitvy, osobní věci některých padlých členů skupiny a v neposlední řadě Roudýho.
Když se v roce 1 ABY objevila možnost, že Denyzz svou smrt pouze fingoval, provedly Banana, Emily a Štěkna během pátrání exhumaci jeho hrobu a následně se potvrdilo, že tělo je s největší pravděpodobností skutečně jeho.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License