2-D0

2-D0 byl protokolární droid se ženským programováním, který sloužil Joye Brannigan v Barvách duhy jako sekretářka.1

Historie

Když slečna Brannigan klub kupovala, droid ležel vypnutý v jednom z kumbálů a ona ho reaktivovala až v odpovědi na přílišné množství telefonátů, které potřebovala vyřídit.2 V následujících letech se nicméně osvědčila i na dalších pozicích a patřila k nejdůležitějšímu vybavení baru.
Poté, co majitelka opustila planetu a bar prodala, koupil 2-D0 neznámý šovinista, kterému nějakou dobu sloužila, než ho v souladu s názory bývalé majitelky vykastrovala tupou lžící. Následně utekla a dost možná se vydala hledat svou paní.

d20

diplomat 1 / Scoundrel 4 / Soldier 1 / Berserker Droid 1
STR 10 / DEX 10 / CON 13 / INT 18 / WIS 10 / CHA 11
Search +14, Knowledge (alien species, Bespin, bureaucracy) +12, Bluff +10, Computer Use +10, Forgery +10, Gather Information +10, Intimidate +10, Disable Device +8, Appraise +7, Diplomacy +7, Move Silently +7
Ambidexterity, Skill Emphasis (Diplomacy, Disable Device), Toughness, Martial Programming
Faithful, Contact

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License