1138-Marvin

SKLAD MRTVEJCH STORMTROOPERŮ
- nápis vypálený do povrchu Marvina

1138-Marvin byl bludný asteroid plující bezcílně Neznámými regiony. Měřil šestnáct kilometrů v průměru a byl složen převážně z uhlíkatých sloučenin a železa.

Historie

Asteroid se původně zformoval jako malá planetka v neobydlené soustavě na okraji Neznámých regionů, po zásahu komety se však od svého slunce odchýlil a od té doby putoval miliony let pustým prostorem.
V roce 0 ABY na něm Champbacca a Chlouppek cestou z Okamaru na Atalay založili sklad mrtvých stormtrooperů. Pomocí laserů Chlupatého kaktusu do něj pak i vypálili nápis, aby byl jeho účel vidět z větší dálky.
Prvním vkladem bylo deset vojáků, které různými způsoby popravila Lassilla Theemu.

Potenciália

Protože Neznámé regiony jsou docela z ruky a takovýhle sklad se může docela hodit, není vyloučené, že ho hrdinové později přesunou někam blíž do civilizace.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License